Tilbake til søkeresultatene

POLARPROG-Polarforskningsprogram

Strengthening the adaptive capacity of institutions in fisheries

Tildelt: kr 4,8 mill.

Marine økosystemer rundt om i verden er truet av et høyt fiskepress og klimatiske endringer. Disse kreftene utgjør betydelige utfordringer i arbeidet med å sikre en langsiktig produktivitet til ressursbestander uten å sette levebrødet til kystsamfunn og matsikkerhet på spill. Det er dermed et sterkt behov for å analysere hvordan klimaendringer endrer marine økosystemers virkemåte, samt i hvilken grad institusjoner tilpasser seg slike utfordringer. ADCAP har bidratt til dette på minst tre måter. For det første har prosjektet analysert tilpasningskapasiteten til uformelle institusjoner, og da spesielt brukerordninger og sosiale normer for bærekraftig ressursbruk. Ved bruk av teoretiske modeller har vi vist at sosiale normer kan brått kollapse hvis klimaendringer oppstår. Ved bruk av økonomiske eksperimenter har vi vist at potensialet for sosiale normer til å løse fellesgodeproblemer avhenger av hvem som tjener på å begrense ressursbruken, samt om problemet rammes inn på en negativ eller positiv måte. For det andre så har prosjektet bidratt til vår forståelse av hvordan man kan identifisere kausale effekter av miljøpolitikk. Mens politikkendringer vil påvirke miljøet, vil en eskalering av miljøproblemer også kunne utløse nye virkemidler og endre sosiale normer. Sammen med uobserverte variabler og sammenfallende hendelser, gjør dette samspillet det vanskelig å etablere troverdige årsakssammenhenger. Vi har bidratt til å øke forståelsen av hvordan man kan etablere troverdige årsakssammenhenger i komplekse systemer, og dermed bidra til en velinformert og bevisbasert miljøpolitikk. For det tredje så har vårt arbeid bidratt til en økt forståelse av hvordan fisket i Barentshavet burde forvaltes, og da spesielt den nordøstarktiske torskebestanden. Vi har utviklet bio-økonomiske modeller som tar hensyn til at fiskebestanden kan tilpasse seg genetisk over tid, samt at strukturen til fiskeflåten kan endre seg over tid, og har basert på dette gitt råd til politikkutforming.

Globally, marine ecosystems are under pressure from high exploitation and climatic changes. Some regions in the world are especially vulnerable, because ecosystem resilience is low, or their institutions are ill-equipped to adapt to a changing climate, fo r example because communities rely largely on fishing as a source of income. Thus, there is a pressing need to analyze how climate change alters marine ecosystem functioning, the fishing sector, and communities in areas that are particular at risk, such a s the Arctic regions of Norway. Our main international partner, the Fisheries Centre of the University of British Columbia, has expertise on global and regional analysis on climate change effects on marine biodiversity and fisheries and hosts a database comprising distribution maps, and ecosystem and catch data for more than 1,000 species. Thus, this project combines global insights from fisheries around the world with valuable Nordic expertise to meet challenges posed by a changing climate, with an emp hasis on the fisheries in the Barents Sea / Lofoten area. We will achieve our research goals by using a unique mix of theoretical modeling and empirical analysis, and benefiting from extensive experience with developing interdisciplinary bioeconomic mode ls among all partners. In particular, instrumental variables will be used to disentangle the causal relationship between environmental conditions, institutions, and economic performance of a fishery. The proposed project will disentangle the various asp ects of adaptation to climate change by analyzing the multiple feedbacks between climate, formal and informal institutions, and ecological complexity, to strengthen the adaptive capacity of institutions that govern marine ecosystems. It will thus clarify the role of risk and uncertainty of climate change, both for managers and stakeholders, and will reveal how management could affect coastal communities, including important equity considerations.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Aktivitet:

POLARPROG-Polarforskningsprogram