Tilbake til søkeresultatene

ENERGIX-Stort program energi

Participation in IEA's Energy Systems Technology Analysing Programme (ETSAP)

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektnummer:

215947

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2012 - 2016

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Institutt for energiteknikk (IFE) har med finansiering fra NFR deltatt i IEAs Implementing Agreement "Energy Technology Systems Analysis Programme" (ETSAP). Deltagelsen i ETSAP innebærer at IFE deltar på to årlige workshop med presentasjoner av pågående modellutvikling og analyser . Gjennom ETSAP får IFE delta i et internasjonalt nettverk av forskere med høy kompetanse innen energisystemanalyse. Gjennom ETSAP får IFE også tilgang til oppdatert og testet software og mulighet til å benytte og viderutvikle energisystemmodeller utviklet gjennom ETSAP. I andre forskningsprosjekter IFE deltar i benytter vi kompetanse og verktøy vi har fått gjennom deltagelsen i ETSAP.

The project include the following activities: 1. ETSAP workshops and ExCo meetings are arranged bi-annually. IFE will participate in the workshops and meetings, and will present experience from Norwegian modelling and analysis. 2. Subsequent to the ETSAP workshops IFE will organise national workshops where energy system modelling will be on the agenda. Participating organisations will be NFR, NVE and Enova. Other organisations/institutions involved in or interested in energy system modelling can also att end. 3. Each year the ETSAP workshop is held in relation to the International Energy Workshop (IEW). IFE participates in the workshop, and presents here analysis to a broad energy model community 4. IFE will be involved in the preparation of Energy Techno logy Data Source (E-Tech-DS) which can be downloaded from ETSAP site: http://www.etsap.org/E-techDS/. An E-Tech-DS is a 4-page technology description including technology status and costs. 5. IFE will contunue to work with research partners in ETSAP on th e global energy system model ETSAP-TIAM.

Budsjettformål:

ENERGIX-Stort program energi