Tilbake til søkeresultatene

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Lange spor - Resultatdokumentasjon av langsiktig forskning innen termisk solenergi

Tildelt: kr 0,25 mill.

På 70- tallet var det stor forskningsaktivitet innen solvarme på Blindern og på NTH. Det ble her utviklet ett nytt solvarmekonsept. Etter mer enn 10 års utviklingsarbeid ble bedriften Solarnor etablert i 1995. I 2005 ble Aventa etablert. Aventa har sitt utspring fra Solarnor og har derfor lang erfaring med solfangeranlegg. En sentral del av Aventas teknologiutvikling er knyttet til utvikling av plastmaterialer i solfangere. Bakgrunnen er bl.a. at materialer som hittil har vært brukt, som kobber og andre materialer, er relativt kostbare og representerer begrensede ressurser. Plastmaterialer gir muligheter for å redusere kostnader og dermed styrke solvarme konkurransemessig. Utvikling av styringssystemer som muliggjør kombinasjoner med andre energibærere o g -systemer, er nødvendig skal solvarme kunne hevde seg i markedet.

Budsjettformål:

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer