Tilbake til søkeresultatene

BIONÆR-Bionæringsprogram

Nettverksstøtte: Nasjonal teknologi plattform (NTP) Food for Life 2012-2013

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektnummer:

216049

Prosjektperiode:

2012 - 2013

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Samarbeidsland:

Nettverket er en videreføring av Nasjonal teknologi plattform (NTP) Food for Life, som har vært et nettverk ii perioden 2008-2011. NTP Food for Life er et nettverk av matindustri og bransjeorganisasjoner som skal jobbe sammen for å stimulere norsk matidus tri til å smarbeide om å løse felles kunnskapsbehov. Dette vil gjøres ved å revidere og ta utgangspunkt i Strategisk Forskningsagenda for norsk næringsmiddelindustri (SRA) for å identifisere de viktigste felles kunnskpasbehov og synliggjøre dette for virk elmiddelapparatet og stimulere til felles prosjekter for å løse disse. Nettverket skal også identifisere hvilke områder det er er behov for kunnskapsspredning og jobbe for å overføre kunnskap fra forskningsprosjekter gjennom seminarer , nyhetsbrev og in dividuell møter mellom forskningsmiljøer og nettverkets medlemmer. NTP Food for Life skal jobbe for at medlemmene øker sin deltagelse i europeiske forskningsprosjekter. Nettverket skal identifisere hvilke områder det er av interesse for medlemmene å del ta i europeiske forskningsprosjekter. NTP Food for Life skal spre informasjon om utlysninger av forskningsmidler EU, hvilke prosjekter som kan være aktuelle for medlemmene og bidra til å opprette kontakt mellom nettverkets medlemmer og partnere som skal s ende inn søknad om forskningsmidler.

Budsjettformål:

BIONÆR-Bionæringsprogram