Tilbake til søkeresultatene

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

SET3: Norsk deltakelse i European Photovoltaic Technology Platform 2012

Tildelt: kr 0,29 mill.

Prosjektet har som formål styrke og koordinere den norske deltakelse i European Photovoltaic Technology Platform (EPTP). Denne plattformen dekker aktiviteter innenfor utvikling og installasjon av solcelleteknologi. Planlagte aktiviteter: Møter: * EPT P Generalforsamling 2012 * Møter i Science, Technology & Applications Group til EPTP (~4 møter) * Koordineringsmøter med norske industripartnere (~3 møter inkludert reise) Andre aktiviteter: * Nettverksbygging * Drift av norsk skyggegruppe sammensatt av representanter fra industri og forskningsinstitusjoner for å ivareta norske interesser inn i plattformen (2 møter i gruppa) Spesielt innenfor silisium basert solcelleteknologi har norske bedrifter og forskningsinstitusjoner sterke interesser og lange tr adisjoner. Her har vi lang erfaring på blant annet produksjon av høyrent silisium, forskjellige krystalliseringsteknikker, wafering og solcelleprosessering. De to søkerinstitusjonene, SINTEF Materialer og Kjemi og IFE, representerer til sammen mange års forskningskompetanse langs hele verdikjeden for Si wafer baserte celler, i tillegg til komplementær kompetanse på alternative PV-teknologier. Begge institusjonene har solstrøm som et satsningsområde og ønsker å etablere seg som ledende forskningsmiljøer i Europa på dette området. En naturlig del av denne satsingen vil derfor være å komme inn i beslutningsprosessen for nye utlysninger, samt bruke denne kanalen til bygge videre opp det internasjonale kontaktnettverket.

Budsjettformål:

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer