Tilbake til søkeresultatene

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

WHALE COUNTING AND FISH SCHOOL BIOMASS APPRAISAL BY TWO NEW OMNI-DIRECTIONAL FISHERY SONARS

Tildelt: kr 7,3 mill.

Prosjektnummer:

216460

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2012 - 2016

Geografi:

Hovedformålet med prosjektet er å forbedre utstyr og metoder for identifikasjon og mengdemåling av stimer av pelagisk fisk med nye omni-direksjonale sonarer, inkludert å vurdere muligheten for å telle hval med slike systemer. Første arbeidspakke, som omhandler utvikling av robust kalibreringsmetodikk for stråleviften, med 64 stråler er nå ferdig, og under publisering. Prosjektet har utviklet to kalibrerings-rigger som monteres på baugen av fartøyet, og kan styre en kalibreringskule, en 64 millimeter diameter Wolfram Karbid kule, i ønsket posisjon i hver enkelt stråle. Ytelsen til sonaren kan derved kalibreres til 1 til 2 % nøyaktighet, eller nesten samme nøyaktighet som for ekkolodd. Vår samarbeidspartner Simrad Kongsberg har også definert et nytt og forbedret vitenskaplig dataformat for den siste versjonen av sonarene, og gitt tilgang til prosjektet for tapping av elementdata fra sonaren. Dette har gitt oss muligheten til å benytte den såkalte Splittstråle metodikken for å posisjonere kulen under kalibrering. Videre gir det nye dataformatet mye bedre inngangsdata for videre stimberegninger i vår programvare for stim-måling. Videreutvikling av etterbehandlingsprogrammer er ikke en del av prosjektet, men vi lager først programvaren i MatLab for eventuell senere bruk i PROFUS programvaren som er en survey programvare for omni-direksjonale fiskerisonarer. Noe arbeid i denne softwaren, PROFUS, har blitt utført med prosjektpenger, men også med intern HI finansiering. Tre større tokt på sildestimer er gjennomført med G.O.Sars, i November 2012 og i Mars 2013, og November 2013, alle på om lag 14 dager der mange enkeltstimer ble målt med fiskerisonar SX90, vitenskaplig sonar MS70 (3D) og med ekkolodd. G.O.Sars har da gått flere runder rundt hver stim, og simulert en naturlig fiskesituasjon, der stimen inspiseres før fangsting. I november 2013 fikk vi sildekvote for å fiske stimene etter måling med en både forskningsfartøy og ringnotfartøy, slik at reell mengde kan sammenlignes med målt mengde, det vil si en verifikasjon av målingene. Resultatene herfra er under publisering, og ble vist på en stor konferanse i Nantes (Frankrike) i mai 2015. Under disse toktene blir sonardata på hval også lagret for senere analyse, og foreløpig ser det ut til at vi kan detektere hval på sonarene ut til 1000 til 1500 meter fra fartøyet uten å forstyrre deres naturlige atferd. Et komplett datasett fra et hvaltellingstokt for HI om bord Johan Hjort in Juni 2012 er innsamlet for senere analyser av forholdet mellom visuell telling, og telling basert på sonarobservasjoner. Prosjektet går som planlagt og PostDoc er godt i gang med de første publikasjonene fra prosjektet, der hovedesultater er vist internasjonalt på ICES FAST arbeidsgruppe i 2013 og 2014, og på en stor konferanse i Frankriske i 2015. Det er planlagt 4 til 5 nye publikasjoner fra prosjektet. Prosjektet avsluttes 31.5 2015, da postdoc perioden for Hector Pena utløper. Resultatene fra prosjektet vil bli videreført i et mengdemålingsprosjekt ved HI, og i fiskeri-prosjektet CRISP- ved HI.

Acoustic methods using omni-directional, multi-beam fishery sonar have mainly been used for qualitative school counting in stock evaluations, while their potential in behavioral studies and quantitative measures both for schooling fish and whale detection and counting have been seriously underutilized. Rebuilding and focusing more on improved more accuracy, both for biomass measures for schools, but also more accurate target tracking algorithms may be useful additions also to data from scientific sonars, which are more designed for shorter range accurate 3D school imaging, but with limited target tracking capabilities. Each observation-platform tends to be more specialized, but with overlapping observation volumes. The suggested development on two existin g sonars will therefore fill important gaps defined for ecosystem investigations, namely integrated and simultaneous observations of predator and prey. For the fishing industry, more accurate, sustainable fishing can also be achieved through more reliabl e systems for school biomass estimation, identification and sizing. By catching the correct fish species, and the suitable school size for preventing net damage or partial release, this application should therefore be highly relevant for three of the NRC program sub structures, I: Marine ecosystems (MAROKO), IV: Fishery technology and responsible catch (FORKON), and V: Value adding under Methods, models and technology (MEMOTEK. Since modern fishing vessels now are regularly used in large scale ecosystem s urveys (ICES, 2007), there could be a very short way from development to regular use. The main idea of this proposal is therefore to significantly increase the accuracy of the scientific output from regular fishery sonars with new transceiver system, and through calibrations initiate the development of a prototype scientific post-processing system and a fishery skipper toolbox.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Aktivitet:

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø