Tilbake til søkeresultatene

PUBL-Publisering/prosjektinform

Språkvask av manuskript (bearbeidelse av PhD avhandling) til utgivelse på Brill forlag

Tildelt: kr 30 001

Jeg søker om midler til språkvask av PhD avhandling for å utgi den på Brill forlag i 2012. Søknaden er begrenset til å søke om midler for språkvask av PhD avhandling for å utgi den på Brill forlag. Språkvasker Eileen Muller Myrdahl har akseptert å utføre dette. Myrdahl har lang erfaring som språkvasker, har engelsk som morsmål, og forskningserfaring innenfor feminist studier. Samlet er hun meget kvalifisert til dette arbeidet. Brill har akseptert manuskriptet med forespørsel om relativt små endringer. D e resterende endringer vil bli utført i løpet av høsten 2011. Myrdahl vil utføre språkvask fra 1.1.2012 - 29.2.2012. Manuskriptet vil bli trykket i mai/juni 2012. Bakgrunn for avhandlingen: Min PhD avhandling ble skrevet ved både Humboldt Universitet og Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (co-tutelle). Jeg disputerte i 2010 med summa com laude (Distinction). Den har ikke vært tidligere publisert.

Budsjettformål:

PUBL-Publisering/prosjektinform