Tilbake til søkeresultatene

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Tidsskrift for velferdsforskning

Tildelt: kr 0,97 mill.

Vitenskapelig publisering er den viktigste form for dokumentasjon av vitenskapelig arbeid, og tidsskriftene er blitt stadig mer sentrale som publiseringskanal. I dag er tidsskriftene den viktigste instans for sikring av forskningens kvalitet og for forske rnes kompetansebygging. Tidsskrift for velferdsforskning er flerfaglig og fungerer som et supplement til disiplinbaserte tidsskrifter. Det er det eneste referee-baserte tidsskriftet for velferdsforskning skrevet på et skandinavisk språk, og bidrar således til å opprettholde og videreutvikle de nasjonale fagspråk. Det står på listen over vitenskapelige tidsskrifter som ble utarbeidet av Universitets- og Høgskolerådet i 2003 (ISSN). Tidsskriftet ble etablert med en redaksjon i 1997.

Budsjettformål:

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon