Tilbake til søkeresultatene

SMARTRANS-Næringslivets transp. og ITS

Etablering av tiltrodd 3. part for transportoptimalisering

Tildelt: kr 99 999

Ideen er å utvikle en portal med en meny av transporttjenester: ? Pris ? Ledetid ? Sikkerhet ? Dynamisk prising ? Abonnementstjeneste ? rett til kjøp av varetransport ? Etc Portalens markedsmessige nedslag vil være innenfor SMB-markedet, og eventuelt de t voksende marked for varetransport i personmarkedet. En slik portal vil gi transportkjøpere blant små og mellomstore bedrifter bedre og lettere anledning til å kjøpe transportkapasitet ut i fra ledig kapasitet til enhver pris, og gi trafikksikker og for utsigbar levering. Portalen vil synliggjøre ledig kapasitet, samt kunne ha et utvidet anvendelsesområde mot privatsektoren, søppeltaxi er brukt som eksempel. En slik portal er noe vesentlig annerledes enn TakeCargo-portalen som omfatter de store dagligv arekjedene og transportleverandørene basert på relasjonsbygging, langsiktige avtaler og hvor rammeavtaler ligger inne i portalen. Et vesentlig element i TakeCargo-portalen er også sporingsrapportering. Log-eBay adresserer seg derfor til et helt annet ma rked (SMB-markedet), og med en helt annen funksjonalitet (spot-kjøp, dynamisk prising, etc). Basis for en slik portal vil være en virtuell næringsklynge av de SMB-bedrifter som ønsker å delta. Modellen er en kombinasjon av Finn.no på reisesiden ? til gang til reiseoperatører og sammenligning av priser og transporttid, samt eBay ? der det gis anledning til å kjøpe transporttjenester på auksjonsbasis. Det sentrale her er å få til «co-opetition» fremfor «competition» i markedet for transportkjøp. Prosje ktet vil ha i seg tre elementer: ? En markedsanalyse ? vil det finnes «lommer» i dag for denne type transporttilbud, og vil et slikt tilbud endre maktstrukturer i eksisterende marked for transportkjøp ? Etablering av et «network design» - for ruteplanle gging, simulering og optimering, hvor noe av elementet er å få frem alternative «grønne» transportvalg. ? Utvikling av et system design - for realisering av en slik portal

Budsjettformål:

SMARTRANS-Næringslivets transp. og ITS