Tilbake til søkeresultatene

SMARTRANS-Næringslivets transp. og ITS

Forstudie til planlagt hovedprosjekt Smartrack

Tildelt: kr 99 999

Prosjektforslaget ble tatt fram i forbindelse med Smartrans søkerkonferanse 31.8. For å kunne starte et hovedprosjekt tidlig i 2012 er det behov for et forprosjekt i 4.kvartal 2011. Forprosjekt vil ha 3 hovedaktiviteter 1. Workshops/møter med bedrifter som skal delta i hovedprosjektet. 2. Testing av innsamling og presentasjon av data innsamlet RFID, GPS og evt. detektorer. 3. Utarbeidelse av sluttrapport Mulige FoU-utfordringer i hovedprosjektet som vil evaluert og konkretisert i forprosjektet - Kart legge hvordan identifisering av trekkvogner (bil/bane), godsvogner og containere kan bidra positivt til å redusere regularitetsproblemer og øke effektivitet i norsk varetransport. - Hvordan man kan sikre en sanntids informasjonsstrøm som viser hvor tog og biler med containere og andre lasteenheter befinner seg? - Hvordan man kan bruke nye, globale standarder for innsamling av data fra ulike kilder og til presentasjon av selektert informasjon for ulike brukergrupper (EPCglobal/EPCIS standarder som foreløpi g er lite utbredt i transportsektoren)? Anvendelse av resultater fra hovedprosjektet - Etablering av bedre sporingssystemer for containere som brukes til intermodal varetransport - Bedre utnyttelse av og styring med trekkvogner, godsvogner og containere som benyttes til varetransport - Deling av informasjon om rullende langret materiell mellom infrastruktureier, togselskap og containereier.

Budsjettformål:

SMARTRANS-Næringslivets transp. og ITS