Tilbake til søkeresultatene

ISPHUM-ISP - Humaniora

Applied Ethics: Technology and Governance of Health and Natural Resources

Tildelt: kr 1,7 mill.

ISP-FIDE - Applied Ethics: Technology and Governance of Health and Natural Resources» har vært finansiert av Norges forskningsråd i perioden 1. april 2012 - 31. mail 2015. Det primære målet har vært å styrke anvendt etikk i norsk filosofi gjennom aktivt samarbeid mellom flere av de norske filosofiske fagmiljøene. Et sekundært mål har vært å forbedre kvaliteten på publikasjoner gjennom medforfatterskap og utstrakt bruk av uformelle fagfellevurderinger fra kolleger ved andre institusjoner. Dette er et erklært mål som er uttrykt i evalueringsrapporten «Filosofi og idehistorie i Norge. Evaluering av forskningen 2004-2008». Program for anvendt etikk ved NTNU har ledet prosjektet med Universitetet i Bergen, Universitetet i Nordland og Universitetet i Tromsø som aktive samarbeidsinstitusjoner. To områder har vært spesielt viktige i dette prosjektet: miljøetikk med fokus på naturressurser, og bio-etikk/helsearbeid-etikk. Teknologiens innvirkning på styring av disse områdene reiser mange etiske utfordringer, blant annet hvordan naturressurser former politikk og institusjoner, eksempelvis hva slags politikk som er bra for fattige land som er rike på naturressurser. Liknende spørsmål om teknologi og styring har stor betydning for utvikling og design av offentlig helsepolitikk. Spørsmål om forbedringsteknologier har vært et viktig tema i prosjektet, på institusjonelt så vel som individuelt nivå. Det primære målet om å styrke samarbeid mellom institusjonene og styrke kvaliteten på forskingen i de utvalgte områdene har foregått gjennom aktiv bruk av workshops, konferanser, ph.d.-seminarer og aktiv inkludering av forskere på ulike nivå. Prosjektet har resultert i styrking av faglige nettverk mellom våre institusjoner, både som direkte resultat av aktivitetene i prosjektet, men like viktig gjennom utvidelse av nettverkene til internasjonale partnere som har vært invitert med som eksperter i våre workshops, seminarer og konferanser. Prosjektet har også bidratt til økt kontakt og samarbeid med øvrige anvendt etikk-prosjekter ved partnernes egne institusjoner. Et stort antall publikasjoner har kommet ut av prosjektet, ca. 120 foredrag og 6 fagfellevurderte artikler. Flere av presentasjonene er under bearbeiding for publisering i fagfellevurderte publiseringskanaler. Dette nettverksprosjektet har totalt sett bidratt til betydelig styrking av anvendt etikk som fagfelt i Norge ved å styrke nasjonale og internasjonale nettverk, forbedre kvaliteten og øke publikasjonsraten i gode publiseringskanaler, og har dessuten bidratt til å implementere nye søknader, forsknings- og bokprosjekter.

The primary objective is to strengthen the area of applied ethics as a growing field within Norwegian philosophy. The main topic of this project is governance and technology as seen from an applied ethics perspective. There are particularly two important fields being addressed, i.e. environmental ethics focussing on natural resources, and bioethics/ health care ethics. The way technology influence governance in both of these fields gives rise to many ethical concerns, such as e.g. governance of resource a bundance, and the way natural resources shape institutions and policies. One of the urgent issues in this project has to do with governance of resource abundance, among others the question of how natural resources shape institutions and policies. As an example, Technology and governance relate to which policies countries rich in natural resources should as this relates to institutional obstacles for sustainable politics and just institutions. Technology and governance also has a great impact on develo ping and designing of public health policies, and thus give rise to several ethical concerns, such as assessing the legitimacy of a normative recruitment approach to public health interventions in terms of screening, vaccination and health surveys. A thir d issue is related to enhancement technologies as these apply to institutional as well as individual levels. We aim at improving the quality of publications, through co-authorship and more extended informal reviewing from colleagues at other institutions . Both topics of the project have great application potentials for two obvious reasons: (i) ethical issues on governance and use/impact of technology are highly debated and contested in the public domain, and (ii) the research to be undertaken is solidly based in several larger projects with international partners. Thus, publications from the project aim at international publications of high quality.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

ISPHUM-ISP - Humaniora