Tilbake til søkeresultatene

ISPHUM-ISP - Humaniora

History of Philosophy 600 BC-1800 AD: Research Training

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektet, som var et 3-års er et samarbeidsprosjekt mellom Institutt for filosofi, idéhistorie, kunsthistorie og klassiske språk ved Universitetet i Oslo, Filosofisk institutt ved Universitetet i Tromsø og i sluttfasen Filosofisk institutt ved Universitetet i Bergen, gikk ut på forskerutdanning innen filosofihistorie og idéhistorie--et område hvor det manglet relevante tilbud for doktorander i Norge, særlig på universitetene utenfor Oslo. Det var også et av prosjektets mål å øke samarbeid mellom Universitetene, som skal bli enklere å få til i fremtiden. Aktiviteten i prosjektet består av workshops/konferanser med innlegg fra doktorander og deltakelse og innlegg også fra fast vitenskapelig ansatte, og Ph.D.seminarer. Flere slike workshops/konferanser og kurs er blitt avholdt i perioden 2013-2015, den siste ved Universitet i Bergen i oktober 2015. Prosjektet ble tildelt en professor II stilling. Den hadde Prof. Christia Mercer ved Columbia University. Mercers expertise er Renessanse- og tidlig moderne filosofi og idéhistorie.

This application is for financial support for Ph.D. courses and workshops involving Ph.D. students as well as established scholars in European history of philosophy and ideas from the ancient Greek roots till 1800. The applicants are the disciplines of ph ilosophy and the history of ideas at IFIKK, University of Oslo, (primary applicant) and the Department of Philosophy at the University of Tromsø (secondary, partner applicant). The application is a response to critical as well as appreciative remarks in t he report Philosophy and history of ideas in Norway: Evaluation of research 2004?2008 (Norges forskningsråd, 2010) and addresses problems raised in this report (hereafter referred to simply as ?Evaluation Report? or ?the report?). It should be made clear from the outset that the application does not have a unifying theme in addition to the history of philosophy and ideas in the aforementioned period. Thus, we are open to ethical, metaphysical, aesthetic, and theological topics, just to name a few relevan t ones, as well as the various intersections of these and other themes. As will be explained below the project of the application nevertheless has more than enough cohesion to naturally fall under one heading.

Budsjettformål:

ISPHUM-ISP - Humaniora