Tilbake til søkeresultatene

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Dementia Disease Initiation

Tildelt: kr 2,4 mill.

DDI er et nasjonalt, tverr-regionalt samarbeidsprosjekt som omfatter ledende nevrovitenskapelige forskningsmiljøer i Helse Sør-Øst, Helse Vest, Helse Midt-Norge og Helse Nord-Norge. Prosjektet fokuserer på de vanligste hjerneorganiske sykdommene og inkluderer Alzheimer sykdom, Parkinsons sykdom, demens med Lewy legemer og cerebrovaskulær sykdom. Store kliniske pasient kohorter og tilhørende normalkontroller gjøres tilgjengelig for prosjektet, og avanserte teknologiske tilnærminger benyttes for å bedre utforske og forstå de underliggende sykdomsmekanismene. Målet har vært å utvikle ny, lett anvendelig teknologi innen hjerneavbildning, blodprøve- og spinalvæskeundersøkelser samt lete etter mer presise nevropsykologiske kriterier (hukommelsesfunksjoner bla.). Demenssykdommer har lange forløp før demens, der hjerneskaden utvikles men pasienten har sparsomme symptomer. Prosjektet har identifisert tidlige diagnostiske markører på pre-demens stadier, samt forbedret og harmonisert diagnostiske pre-demens prosedyrer på nasjonalt nivå. Det er så langt rekruttert nær 600 deltakere til studien totalt, ca. 300 av disse vil etter planen ha gjennomgått 2-års oppfølging ved årsskiftet 2017/2018. Pasientene rekrutteres via hukommelsespoliklinikker, andre forskningsprosjekter og gjennom annonsering i aviser. Kohortbeskrivelser er dels publisert, et flertall publikasjoner basert på tverrsnittsundersøkelser er ute og funn fra oppfølging (2 år) analyseres og publiseres nå. Funnene våre peker på nye mekanismer for tidlig hjerneskade ved demenssykdom, dels ved skade av forbindelsene mellom nerveceller (synapser, spesielt på mottakssiden, post-synaptiske spinae), dels ved tidlig immunaktivering som kan bidra til skade. Som en fremtidig mulighet, kan disse markørene og mekanismene benyttes diagnostisk, og kan ev. veilede valg av behandling. Vi håper også vår nye blodbaserte teknologi vil bli så presis at den kan anvendes i pasientdiagnostikk.

For the first time, DDI brings together trans-national advanced neuroscientific communities combining technology (MRI, PIB-PET), know-how (neurochemistry, post-processing) and advanced equipment as well as patient cohorts, to ultimately combat incipient c ognitive impairment and dementia. The project benefits also from texisting NORNI-project, and most importantly from the combined analysis and harmonization of existing large national patient- and control cohorts from Helse Sør-Øst ("MCI-GO"), HelseVest (" DemVest") and HelseMidt ("Trønderbrain"), and starting up a similar cohort in Helse Nord. Major knowledge gains will be made already from cross-cohort analysis of existing data (see proj. plan.). Building on national, EU (JPND) Scandinavian and highly adv anced international networks for collaboration, we will fruitfully integrate Alzheimer (AD) and Parkinson/Diffuse Lewy Body (PD/DLB) research by contrasting major cognitive disease trajectories to normal aging (NA). AD and PD/DLB are major dementia disea ses (60-80% of all cases). Years and decades of pre-clinical and predementia cognitive impairment and utlimatel extremely challenging due to extensive behavioral, emotional and cognitive disturbance and rapidly increasing high costs to society. To prevent dementia, a focus-shift to predementia stages and knowledge of early mechanisms putatively amenable to prevention and intervention are needed. Dementia patients have suffered neuronal degeneration, lost neurons and neural networks can not be replaced. So me pathophysiological processes involved have been described, but major knowledge gaps persist. Incipient disease will be mapped in NA chorts, and putative incipient disease manifestations and predictors will be mapped accross neurochemistry, imaging mod alities and genetics to gain insight in initial disease mechanisms, trajectories. Build on regional established running projects, intnl. networks, trans-regional advanced competence DDI has a high success-likelyhood

Budsjettformål:

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering