Tilbake til søkeresultatene

PES-INST-Prosjektetablererstøtte EU (FoU)

Søknad om rammebevilgning for prosjektetableringsstøtte, 2012

Tildelt: kr 0,78 mill.

Simula ble opprettet i 2001 basert på en betydelig grunnbevilgning. I starten var behovet for finansiering fra andre kilder derfor begrenset, men siden den gang har Simula vokst samtidig som grunnbevilgningen stort sett har vært uforandret. Behovet for ti lleggsfinansiering har derfor økt. Simula har relativt liten erfaring med EU-finansiering, men ønsker nå å satse målrettet på finansiering av prosjekter gjennom rammeprogrammene i EU. Det er i 2012 relevante og aktuelle kall for de fleste fag-avdelingen e på Simula. Vi søker derfor en rammebevilgning innenfor PES-ordningen til støtte for arbeidet med å bygge nødvendige konsortia for EU-søknader, og for arbeidet med å forberede og ferdigstille søknader.

Budsjettformål:

PES-INST-Prosjektetablererstøtte EU (FoU)