Tilbake til søkeresultatene

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

CESSDA-ERIC Preparation

Tildelt: kr 1,6 mill.

In the period before the esblishing of CESSDA-ERIC it is important to maintain contact with the CESSDA-countries in order not to lose support for the new infrastructure. It should therefore be initiated preparatory measures that will help in the establish ment at one hand, and to strengthen the new company, organizational, political and professional when established. These preparations will include meetings at management level between the relevant data archives to discuss the archives' ability to exploit potential synergy effects of CESSDA-ERIC, and how to lift all members' Service Providers up to a service level that meet the CESSDA-ERIC criterias. CESSDA-ERIC will meet several scientific and technical challenges. Prior to the establisment of CESSDA-E RIC it would be useful to start working on some of the key technical challenges. Working groups consisting of experts from CESSDA members should therefore carry out studies on specific issues. The work and results of the projects DwB and DASISH will pot entially have a major impact on the tasks CESSDA-ERIC is intended to cover. It is therefore important to link the work of the two projects to the issues that will be relevant for the new organisation. Specifically, we envisage arranging a meeting between the leaders of the two projects and the Steering Committee. It would be useful to coordinate and draw on other's expertise, both in the establishment of an ERIC, and in the operation of a major European research infrastructure. We therefore propose to a rrange meetings with the initiatives, within the SSH, that have been or are about to become an ERIC. It will also be useful for the new company that as much as possible of this are established. We therefore propose that we already now start to work with these issues. The University of Bergen has reserved a house for CESSDA-ERIC headquarters. This is suitable for CESSDA-ERICs purpose, but some renovation and restoration is expected.

Aktivitet:

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Temaer og emner

Politikk- og forvaltningsområderUtenrikspolitikkPolitikk- og forvaltningsområderVelferdVelferd, arbeidsliv og utdanningMigrasjon, innvandring og integreringPortefølje Utdanning og kompetansePolitikk- og forvaltningsområderArbeidsliv - Politikk og forvaltningPolitikk- og forvaltningsområderFinansmarkedene og økonomisk styringLTP2 Demokrati, styring og forvaltningLTP2 Helse, forebygging og behandlingLTP2 Utvikle fagmiljøer av fremragende kvalitetPolitikk- og forvaltningsområderBarn og familieInternasjonaliseringMobilitetKlimaGlobale klimautfordringerHelsePolitikk- og forvaltningsområderSamferdsel og kommunikasjonUtviklingsarbeidDelportefølje Klima og miljøLTP2 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevneMiljø og naturmangfoldLTP2 Utdanning og livslang læringPolitikk- og forvaltningsområderMiljø og naturmangfoldKulturminner og kulturmiljøerTjenesterettet FoUVelferd, arbeidsliv og utdanningProfesjonsutdanning og profesjonsutøvelseLTP2 Rettede internasjonaliseringstiltakMiljø og naturmangfoldKlimaPolitikk- og forvaltningsområderKultur, kirke, idrett og medierKulturLTP2 ForskningsinfrastrukturLTP2 Muliggjørende og industrielle teknologierPortefølje HelseGrunnforskningIKTIKT - Bruk og anvendelser i andre fagInternasjonaliseringInternasjonalt prosjektsamarbeidLTP2 VelferdstjenesterKulturKultur og naturPortefølje Muliggjørende teknologierLTP2 IKT og digital transformasjonFornyelse og innovasjon i offentlig sektorLTP2 Samfunnssikkerhet og samhørighetEtiske, juridiske og samfunnsmessige aspekterInternasjonaliseringKlimaVelferd, arbeidsliv og utdanningLevekår og befolkningsutviklingInnovasjon i offentlig sektor (utgår 2014)Næringslivets innovasjoner i og for offentlig forvaltning og tjenesteyting (utgår 2014)Portefølje Klima- og polarforskningPortefølje Humaniora og samfunnsvitenskapLTP2 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetPortefølje Demokrati, styring og fornyelseHelseSamfunnsmedisinsk og annen helsefaglig forskningIKTVelferd, arbeidsliv og utdanningUtdanning og kompetanse i samspill med arbeids- og samfunnslivPolitikk- og forvaltningsområderJustis og rettsvesenLTP2 Utenforskap, inkludering, kulturmøter og migrasjonLTP2 Klima, polar og miljøPortefølje Industri og tjenestenæringerFornyelse og innovasjon i offentlig sektorForskning og innovasjonKulturKultur, språk og mangfoldKulturSamfunnets kulturelle grunnlagVelferd, arbeidsliv og utdanningDemokrati og regional utviklingPolitikk- og forvaltningsområderHelse og omsorgPolitikk- og forvaltningsområderNæring og handelInnovasjon i offentlig sektor (utgår 2014)Brukeres, frivillige organisasjoners og sivilsamfunnets innovasjoner i og for offentlig forvaltningLTP2 Innovasjon i stat og kommuneGlobale utfordringerGlobale utfordringerGlobale klimautfordringerMiljø og naturmangfoldAnnen miljøforskning (utgår 2014)Velferd, arbeidsliv og utdanningKulturSpråk, medier og kommunikasjonVelferd, arbeidsliv og utdanningVelferdssamfunnets kulturelle basis, bærekraft og oppslutningPortefølje Velferd, kultur og samfunnKulturVitenskap og samfunnPolitikk- og forvaltningsområderLæring, skole og utdanningPolitikk- og forvaltningsområderOffentlig administrasjon og forvaltningInnovasjon i offentlig sektor (utgår 2014)Innovasjoner i virksomheter innenfor offentlig forvaltning og tjenesteyting (utgår 2014)Velferd, arbeidsliv og utdanningArbeidLTP2 Klima, miljø og miljøvennlig energiInnovasjon i offentlig sektor (utgår 2014)InternasjonaliseringInternasjonalt vertskapLTP2 Kultur, sivilsamfunn og medienes rolleLTP2 Global utvikling, ulikhet og demokratibyggingVelferd, arbeidsliv og utdanningVelferdssamfunnets tjenester og organiseringVelferd, arbeidsliv og utdanningLedelse, organisering og styring i utdanningssektorenInnovasjon i offentlig sektor (utgår 2014)Forskning og innovasjonPortefølje Global utvikling og internasjonale relasjonerPortefølje Landbasert mat, miljø og bioressurserAnvendt forskningForskningsinfrastrukturPolitikk- og forvaltningsområderMiljø, klima og naturforvaltningPolitikk- og forvaltningsområderKommunal-, distrikt- og regionalforvaltningLTP2 Fornyelse i offentlig sektorVelferd, arbeidsliv og utdanningUndervisning og læring