Tilbake til søkeresultatene

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Why not epistocracy? Political legitimacy and the 'fact of expertise' - EPISTO

Tildelt: kr 9,0 mill.

EPISTO har bestått av seniorforsker/prosjektleder Cathrine Holst, postdoktor John Moodie og PhD-kandidat Silje Tørnblad, i tillegg til vitenskapelige assistenter. Et sentralt spørsmål for prosjektet har vært hvordan forene demokratiske prosedyrer med krav til en kunnskapsbasert politikk som hviler på utstrakt bruk av eksperter og ekspertise. Holst har blant annet utviklet en typologi for å klassifisere og vurdere ekspertisebaserte ordninger, og diskutert løsninger som baserer seg på 'mekanismer for å holde eksperter til ansvar'. Moodie har studert Europakommisjonens bruk av ekspertise. Han har foretatt intervjuer og analysert dokumenter om Kommisjonens bruk av forskning og ekspertise, og ledet arbeidet med å komplettere en database med informasjon om Kommisjonens ekspertgruppesystem. Tørnblad har i sin doktoravhandling analysert arbeidet i Kommisjonens ekspertgrupper basert på dokument- og prosessanalyse, samt informasjon fra databasen. I tillegg har prosjektet knyttet til seg gjesteforsker Torbjørn Gundersen, som har ferdigstilt artikkelen "Scientists as experts in policy-making - a separable role?". Prosjektet har hatt en rekke publiseringer i prosjektperioden i tidsskrifter som Critical Review of International Social and Political Philosophy, Acta Sociologica, Politics and Governance og West European Politics. Cathrine Holst var i 2017 redaktør for et spesialnummer av Journal of Social Epistemology med tittelen «Epistemic democracy, deliberative quality and expertise». I tillegg har Holst, sammen med Magdalena Gora og Marta Warat, publisert antologien "Expertisation and Democracy in Europe" på Routledge i 2018. Forskning fra prosjektet har blitt presentert på en rekke seminarer og konferanser, og deltakerne har blitt invitert til å holde innlegg på workshops nasjonalt og internasjonalt. Silje Tørnblad var gjesteforsker ved Department of Political Science ved UC Berkeley, California i perioden august 2015 til juni 2016. I tillegg til arbeid med sitt doktorgradsprosjekt og samarbeid med instituttets forskere med liknende forskningsinteresser, deltok hun i instituttets seminarer og andre relevante aktiviteter. EPISTO har arrangert flere workshops og konferanser i løpet av prosjektperioden. Cathrine Holst har samarbeidet tett med senteret Quality of Government (QoG) ved Gøteborgs Universitet, der hun var tilknyttet som gjesteforsker i 2014. I samarbeid med Bo Rothstein (QoG Gøteborg og Universitetet i Oxford), organiserte og ledet Holst panelet "Was Plato Right? Should the Experts Rule?" på ECPR Joint Sessions i Pisa i april 2016. Holst og Tørnblad presenterte et felles paper på panelet, og Tørnblad presenterte også ytterligere et paper. EPISTO organiserte også workshopen "Expertise and Democratic Accountability in Courts and Public Administration" i Roma i mai 2016, i samarbeid med SFF-prosjektet PluriCourts og UiO-satsingen Demokrati som ide og praksis. På workshopen ble 13 papere presentert og drøftet, blant annet et av Cathrine Holst. Det ble også avholdt to keynote-foredrag av henholdsvis David Dyzenhaus og Heather Douglas. EPISTOs nettside: http://www.sv.uio.no/arena/english/research/projects/episto/index.html

Modern societies are dependent on scientific and professional expertise. What does this fact imply for our normative ideas of legitimate political rule? If more power to the experts can help save the climate, the economy, health, security and whatever els e we value - why not embrace it? Why stick to ideas of 'rule by the people' in a world that is in urgent need of decisions based on our best knowledge? Why not opt for some kind of 'epistocracy' - a 'rule by the knowers'? EPISTO will offer a sophisticat ed response to these questions that is up to date both with philosophical analysis of democracy, legitimacy and political rule and the wide range of empirical scholarship that investigate modern and globalized societies' expertise dependence. EPISTO will be organized around three subprojects. 1) What does epistocracy mean? Developing a typology; 2); Limits to expert rule? Political legitimacy and 'the fact of expertise'; 3) Expertise in Europe: empirical analysis and normative assessment.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Budsjettformål:

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam