Tilbake til søkeresultatene

GRUNNLOV-Grunnlovsjubileet 2014

Skilsmissen. Dansk og norsk identitet før og efter 1814

Tildelt: kr 48 632

Denne bog fortæller historien om den måske største omvæltning i norsk og dansk historie - adskillelsen af "tvillingerigerne". Efter ufrivilligt at være blevet kastet ind i Napoleonskrigenes malmstrøm med Københavns Bombardement i 1807 blev de to lande eft er stormagternes vilje skilt fra hinanden i 1814. Freden i Kiel markerer det største territorielle og befolkningsmæssige i den danske statdannelses historie. Adskillelsen var et nederlag, der fik danskerne til at dyrke og omforme den nationale historie, k ultur og identitet i et forsøg på at genrejse nationen i kølvandet på 1814. Et lignende mønster ses i det "genfødte" Norge, hvor man var tvunget til at gentænke "norskheden" i forhold til den nyvundne politiske frihed (Grundloven), det kulturelle fællessk ab med Danmark og den påtvungne union med Sverige. Bogen forklarer hvordan bruddet påvirkede de to lande, hvis kulturer, identiteter og eliter var fundmentalt formet af mere end 400-år i et fællesskab. "Skilsmissen" handler om hvad det betød at være no rsk og dansk før og efter 1814 - og hvordan de stadig stærke bånd på tværs af Skagerrak fortsat var med til at forme den nationale identitet i begge lande. Adskillelsen mellem Danmark og Norge betød i begge lande et afgørende skridt på vejen bort fra 170 0-tallets statspatriotisme og hen imod 1800-tallets nationalisme. Begivenhederne og omvæltninger i og omkring 1814 har hermed på afgørende vis formet vores forståelse af det "danske" og det "norsk", som vi forstå det den dag i dag.

Budsjettformål:

GRUNNLOV-Grunnlovsjubileet 2014

Finansieringskilder