Tilbake til søkeresultatene

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Higher eduction learning outcomes: Learning outcomes transforming Higher Education?

Tildelt: kr 9,1 mill.

HELO prosjektet studerer læringsutbytte i høyere utdanning. Utgangspunktet er at læringsutbytte kan brukes som et pedagogisk verktøy; ta utgangspunkt i fagenes særpreg; og fungere som et verktøy for ledelsen. Prosjektet bygger på intervjuer med studenter, lærere og ledelse i forskjellige fag og studieprogrammer både i Norge og England. I tillegg bygger prosjektet på data fra spørreskjemaundersøkelser blant studenter både i studiet og når de har erfaring fra arbeidslivet. I tillegg benyttes ulike registerdata. Sentrale funn er at karakterer ikke fullt ut synes å måle det læringsutbyttet studentene har, ikke minst i lys av arbeidsmarkedserfaringene deres. Et annet funn er at ledere i høyere utdanning synes å bruke læringsutbytter som styringsverktøy, læringsutbyttene brukes både som middel for å fremme kvalitet i utdanningene, men de fungerer også som administrative styringsverktøy og kun på det symbolske planet. Ikke minst er et viktig funn at introduksjonen av læringsutbytte må forstås i lys av den historiske, nasjonale, institutsjonelle og faglige konteksten iverksettingen skjer i.

The project analyses higher education learning outcomes from three strands, each addressing different aspects of the phenomenon: 1. Learning outcomes as a multifaceted tool in curriculum design, teaching, learning and assessment: To what extent and under what conditions do the actors involved experience that HELOs can be specified and operationalized in a way that provides guidance to the overall design, implementation, realisation and assessment of study programs and how is assessment information used t o guide further learning and teaching? 2. LOs and the disciplinary and stakeholder networks: To what extent and under what conditions do the actors involved perceive HELOs as challenging values, norms and standards in their discipline, subject area and p rofession? 3. LOs as an ambiguous management tool: To what extent and under what conditions are HELOs used to provide assessment information and as a governing tool by those formally responsible for the study program as well as in the management of the u niversities and university colleges? This design of the project thereby answers the key challenges regarding HELOs: taking a concept (LOs) which has been widely discussed by important contributors, but where the knowledge base remains fragmented and inco herent, consisting of a long line of small, narrow studies often with weak empirical foundation. By combining insights from political science, public administration theories, sociology of education and pedagogy, HELOs are explored in a cross-disciplinary and comparative approach. The project also links different types of data (by taking quantitative and qualitative approaches to HELOs) in multi-level analyses. This approach to analysis is appropriate to the topic but has also been developed with the aim o f contributing to the development of performance indicators (PIs) as these are central issues in strands 1 and 3.

Budsjettformål:

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren