Tilbake til søkeresultatene

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Kulturminner og Landskapsbruk i resurssområdet rundt Vestertana

Tildelt: kr 29 999

Prosjektet er ment å resultere i en omforent plan for en populærvitenskapelig publikasjon om kulturminner og landskapsbruk. I forbindelse med et doktorgradsprosjekt har det blitt samlet inn og bearbeidet et stort materiale som dokumenterer og visualiser er historisk bruk i resurssområdet rundt Vestertana. Gjennom et fortsatt samarbeid med lokale kunnskapsbærere, Vestertana bygdelag og Tana Historielag ønsker vi å formidle deler av dette materialet i en populærvitenskapelig publikasjon som lokalbefolkning en kan nytte seg av, både gjennom å lese og for å stimulere til økt kunnskap når man ferdes ute. I første omgang må vi legge rammene for en slik publikasjon slik at den er lokalt forankret og gjennomførbar, deretter starte arbeidet med videre finansierin g.

Budsjettformål:

P-SAMISK-Program for samisk forskning