Tilbake til søkeresultatene

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Innovasjonsprosesser, næringsutvikling og naturressurser - hva er samepolitikkens plass?

Tildelt: kr 0,15 mill.

Søkelyset rettes mot i hvilken grad og hvordan samiske rettigheter lukker og åpner for utvikling og innovasjon. Konferansen vil ha et særlig fokus på Finnmark fylke, da det er i dette fylket at samepolitikkens tilstedeværelse i samfunnsprosesser er tydeli gst. Hovedfokuset er på relasjonen mellom det samiske samfunnet og majoritetssamfunnet konkretisert gjennom og fokusere på hvilken plass samepolitikken og urfolksrettslige problemstillinger har i ulike forvaltningsregimer, blant både private og offentlige utviklingsaktører, og dermed i de nærings- og samfunnsmessige verdiskapingsprosessene som pågår.

Budsjettformål:

P-SAMISK-Program for samisk forskning