Tilbake til søkeresultatene

IS-RWE-Musikksamarbeid Norge-Tyskland

Mobilitetsstipend for Klaverundervisning med prof. Erika Lux , Hochschule für Musik, Theater und Medien, Hannover

Tildelt: kr 40 000

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

218510

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2012 - 2012

Formålet med prosjektet er å videreutvikle mine kunstneriske evner som pianist gjennom muligheten til fordypning og vegledning under den tyske klaverprofessoren Erika Lux. Prosjektets innhold er forberedelse og profesjonalitetstrening knyttet til perioden 2012-2013. Mobilitetstipendet vil også gi muligheten til å knytte et større nettverk i Tyskland, noe som har stor innflytelse på kunstnerisk virke i både Norge og Tyskland.

Budsjettformål:

IS-RWE-Musikksamarbeid Norge-Tyskland