Tilbake til søkeresultatene

IS-TOPP-Toppfinans. av M.Curie-stipend

CalMarO- Toppfinansiering av Marie Curie forsker Rommel H. Maneja

Tildelt: kr 0,17 mill.

Søknad om toppfinansiering av Marie Cruie-forsker for å komkensere differansen mellom Marie curie-ordningens Livingallowence og norsk tarifflønn

Budsjettformål:

IS-TOPP-Toppfinans. av M.Curie-stipend