Tilbake til søkeresultatene

MVP-Marint verdiskapingsprogram

Attraktivt fiskepålegg

Tildelt: kr 2,7 mill.

Aktiviteter og fremdrift 2015 Maritim Food AS / Sandanger AS produserer Makrell i tomat 6 stk x 22 g (sixpack) som i dag selges på storhusholdningsmarkedet. Produktet har også vært på dagligvaremarkedet men ble tatt ut av sortementet på grunn av for lavt salg. Status pr. i dag er at der er ingen planer om nye lanseringer. Nofima besøkte Sandanger AS våren 2015 og planla i felleskap videre arbeid med fiskepålegg frem mot avslutning av prosjektet innen 31.12.15. Høsten 2015 er der utført forbrukertester av Laksepålegg med pepper og Makrell i tomat pålegg (beger a 22 g) produsert av Sandanger AS. Testene ble utført av Nofima og Brandgarden på følgende steder: ? Ny kantine ved Haukeland sykehus i samarbeid med sykehuskjøkkenet i Bergen (05.10.15) ? I kantinen ved Radiumhospitalet i Oslo (13.10.15) ? COOP sin kantine i Oslo (14.10.15) ? Demonstrasjon i COOP butikk, Mega på Kolbotn (15.10.15) ? Vurdering utført av COOPs testpanel / COOP Norge Varesikring (23.11.15) Respondentene i kantinene fikk med seg et beger av hver variant. De smurte pålegget på brødskiver og smakte og vurderte de to påleggstypene under lunsjpausen. De fikk også med seg et spørreskjema som de skulle fylle ut. Vi ønsket en tilbakemelding mht.: Produktenes utseende, fasthet, smaksstyrke, saltsmak, kryddersmak, fiskesmak og preferanse. For å motivere til å fylle ut spørreskjemaet var respondentene med i en trekning av gavekort. Vi fikk totalt 109 skjemaer i retur. Av disse ble 20 forkastet pga. manglende utfylling. Nettoutvalget ble derfor på 89 respondenter. Respondentene likte Laksepålegget marginalt bedre enn makrell i tomat. Ser vi på topp 3 på skalaen (score 7-9), kom de ganske likt ut med 31% for laks og 32% for makrell. For begge variantene er resultatene for «liking forholdsvis svake». Det ble også utført en demonstrasjon av Brandgarden hos Mega på Kolbotn 15.10.15. Vi smurte Laksepålegg og makrell i tomat på 1/4 brødskiver og spurte kundene om de ville smake. Vi var interessert i å høre deres umiddelbare kommentarer og hvilken av de to påleggstypene de foretrakk (50 kunder deltok). Laksepålegget skapte stor interesse og ble oppfattet som noe nytt. Makrell i tomat ble gjenkjent som en god gammel klassiker. Preferansene fordelte seg i favør av Laksepålegget, litt over 60% likte dette best mot i underkant av 40% for makrell i tomat. De som smakte på Laksepålegget delte seg i to markante leire. Den ene delen syntes pålegget var nydelig, men den andre syntes det smakte for lite. For mild, tam smak, lite smak, flau smak var kommentarer som gikk igjen. Noen ville ha mer krydder eller tilsetninger som f.eks. chili. I tillegg til dette utførte COOP panelet (COOP Varesikring) en testvurdering av Lakse- og Makrell-pålegget. Her kom Laksepålegget best ut i testen, og ble godkjent sensorisk. Makrellpålegget var det enighet om at var for finmost, og gjerne kunne være litt grovere malt. Smaksmessig kan den også gjerne ha noe friskere syrlighet og rundere tomatsmak. Konklusjon og anbefaling: Vi oppsummerer at det er jevnt over en positiv holdning og stor interesse for et Laksepålegg. Alt tyder på at det er et potensial i markedet for et nytt pålegg basert på laks, forutsatt at resepten er optimal og at det markedsføres riktig. Vi kan imidlertid ikke anbefale lansering av dagens testprodukter av laks og makrell fordi testresultatene betraktes som svake. Vi vil derfor anbefale at Sandanger forsøker å forbedre resepter. Møreforsking / Høgskulen i Ålesund hadde en presentasjon på TAFT / WEFTA i Nantes oktober 2015 med fokus på hva som skjer ved lagring av råstoff som skal brukes til fiskepålegg. TAFT / WEFTA er en europeisk plattform for institusjoner i vitenskap og teknologi mat og produkter fra havet.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

MVP-Marint verdiskapingsprogram

Finansieringskilder