Tilbake til søkeresultatene

IS-MOBIL-Mobilitetsprogr.f.utl.Ph.D-stu

De polsk-norske handelsflåtens forbindelser i mellomkrigstiden Mobile researcher: Jordan Siemianowski, Poland

Tildelt: kr 50 839

Prosjektnummer:

220059

Prosjektperiode:

2012 - 2013

Geografi:

Fagområder:

Mitt opphold i Bergen skal muliggjøre å forske mange saker som er knyttet til polsk-norske handelsflåtens forbindelser i mellomkrigstiden. Blant annet skal jeg forklare samarbeidet mellom Det Bergenske Dampskibsselskab og andre norske rederier som var ogs å i Fri Stadt Danzig (FSD) eller i Gdynia: Det Stavangerske Dampskipsselskab, Det Nordenfjeldske Dampskibsselskab, Wilhelm Wilhelmsen, Johan Ludwig Mowinckels Damskibsselskap og Westfal-Larsen & Co. Også jeg vil forske et Bergenske virksomhet sammen med f lere rederier fra Danzig samt flere firmaer fra FSD og Polen. Jeg skal gjerne gjøre en katalog av norske skip som har seilt til FSD og Gdynia i mellomkrigstiden og polske skip til Norge. Jeg vil også ta kopi av bøker, artikler, skipsbild samt å kjøpe fagl itteratur om norske handelsflåten og øknomi som er utilgjengelig i Polen.

Budsjettformål:

IS-MOBIL-Mobilitetsprogr.f.utl.Ph.D-stu