Tilbake til søkeresultatene

PUBL-Publisering/prosjektinform

Norsk økonomisk politikk etter 1905

Tildelt: kr 38 338

Jeg søker med dette om støtte for oversettelse av innholdsfortegnelse, innledning og tre kapitler fra nevnte bokmanus. Manuskriptet er fullført fra min hånd, og det vil bli publisert av Universitetsforlaget sent i dette halvåret. Kontaktpersoni forlaget er forlagsredaktør Ingrid Ugelvik. Min plan for oversettingsprosessen er som følger: 1. Få laget en prøveoversettelse av innholdsfortegnelse, den korte innledningen og kapitlene 1, 6 og 7. 2. Bruke oversettelsene for å få sondert mulighetene for en inter nasjonal utgivelse. 3. Hvis jeg får en avtale med et velrenommert forlag, vil jeg søke å få dette til selv å bekoste en oversettelse. Hvis ikke vil jeg komme tilbake ved neste søknadsmulighet med en ny søknad ledsaget av en utgivelsesavtale.

Budsjettformål:

PUBL-Publisering/prosjektinform