Tilbake til søkeresultatene

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

Spillexpo - Norges første spillmesse

Tildelt: kr 49 999

Spillexpo vil være den første dedikerte spillmessen på norsk jord. Spillexo vil ha en bred publikumsprofil og være et samlende organ for det norske spillmiljøet. Inspirasjonskilden for messen er storheter som E3-messen i Los Angeles, svenske Gamex og tysk e Gamescom. Gamex i Sverige gjester hvert år mer enn 25.000 mennesker. Et klart delmål er å stimulere til etablering av nye bedrifter og styrke eksisterende næringsliv innenfor tilstøtende og relevante bransjer. Spillexpo vil ha en markert internasjona l profil. Messen har allerede signert verdens største spillutviklingsselskaper som Electronic Arts, Activision Blizzard og Nintendo som utstillere. De internasjonale utstillerne vil også stille talspersoner og teknologieksperter til Spillexpos rådighet i paneldebatter og workshops. Spillexpos målgruppe er todelt: 1. Det generelle spillpublikum, i hovedsak gutter og menn i alderen 12-40 år. Det vil også være et sterkt fokus på å tiltrekke jenter og kvinner. Dette søkes oppnådd blant annet ved å ha fokus på sterkt jenteinspirerte spill og sosiale aktiviteter. 2. Det norske fagmiljøet for spill i Norge. Disse vil presenteres for et separat område på messen (med aldersgrense), hvor fokuset vil være på paneldebatter, foredrag og workshops. Det forventes i overkant av 10.000 besøkende til den første installasjonen av norske Spillexpo. Spillexpo vil invitere norske og internasjonale foredragsholdere, utstillere, kulturpersonligheter og det generelle spillpublikum. Messen vil markedsføres ved hjelp av en markedsføringspakke til en verdi av 3 mill. NOK, blant annet i VG og øvrige aviser, TVNorge, på radio, på internett og i sosiale medier, samt via pressen ved pressemeldinger. Spillexpo vil avholdes ved Norges Varemesse i Lillestrøm i perioden 2-4. novem ber 2012.

Budsjettformål:

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT