Tilbake til søkeresultatene

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn

Combining indoor residual spraying and long-lasting insecticidal nets for preventing malaria: Cluster randomized trial in Ethiopia

Tildelt: kr 9,3 mill.

Prosjektet MalTrials (Combining indoor residual spraying and long-lasting insecticidal nets for preventing malaria: Cluster randomized trial in Ethiopia) har som mål å informere nasjonale og globale beslutningstakere om kombinert bruk av IRS og LLINs for å kontrollere malaria. De viktigste malariakontrollstrategier innendørs er sprøyting med insektmiddel (IRS) og insektisidbehandlede myggnett (LLIN). Denne studien tar sikte på å vurdere om en kombinasjon av de to tiltakene er mer effektive og kostnadseffektive og om de brukes alene. Forskningen gjøres i nært samarbeid med det nasjonale malaria kontrollprogrammet. Studien utføres i Rift Valley i Etiopia. Omlag 31 000 mennesker som bor i 6 100 husholdninger i 164 landsbyer blir fulgt. Studien vil vare fra september 2014 til desember 2017, og har fire studiearmer: IRS+LLIN, LLIN alene, IRS alene og en kontrollgruppe. Alle husstander i IRS+LLIN og LLIN armene fikk samme type myggnett. Husholdninger i IRS+LLIN og IRS alene ble sprayet med propoxur (et insektmiddel i karbamatgruppen) like før malaria sesongen. Studier på kostnadseffektivitet og entomologi gjennomføres samtidig. Insektmiddelresistens og mengden av insektmiddel som er igjen på veggene i husene blir også analysert. Data innsamlingen ble avsluttet i januar 2017. Foreløpige resultater fra studien viser at forekomsten av malaria var lavere enn forventet. Vi tror dette henger sammen med den alvorlige tørken og påfølgende hungersnød som rammet område. Foreløpige funn tyder på at malariamygg ofte befinner seg utenfor husene. Dette betyr at selv om folk bruker de tilgjengelige intervensjonene, som jo er rettet mot innendørs mygg, vil de ikke være beskyttet mot malaria. Mange mennesker er ute tidlig kveld og tidlig morgen når malariamygg er aktive. Positivt er dog at de hus som ble sprøytet hadde lavere myggtetthet enn hus som bare hadde LLINs. De feste husholdninger beholder de myggnett de får, men noen nett blir også solgt eller brukt til andre formål. Fem doktorgradsstudenter har deltatt i studien. En av dem er ferdig med sin doktorgrad, og de andre er kommet godt i gang med arbeidet og planlegger å levere inn sine avhandlinger i løpet av 2018.

The proposal aims to assess whether the combined use of mosquito nets and indoor residual spraying (IRS) increases protection against malaria. The proposal is to conduct a two-armed cluster randomised controlled trial in Ethiopia to measure malaria incide nce and transmission, insecticide resistance, and to assess whether mosquito nets result in an age shift in malaria morbidity before and after trials. We shall also measure the entomological inoculation rates (EIR). We will use a cluster randomised cont rolled study design in the Adami Tullu area in the Ethiopian Rift Valley. The village will be the unit for randomisation. The intervention will consist of villages (clusters) receiving both IRS and long-lasting insecticidal nets (LLINs) while the control communities will use LLINs only. The cost-effectiveness study will be performed prospectively alongside the trial. Our proposal addresses the core areas of the call by targeting malaria, a disease that contributes substantially to ill health and death i n children and adults in sub-Saharan Africa. More than just an intervention development programme by conducting epidemiological studies of malaria in Ethiopia, the research addresses important topics for the delivery of Millennium Development Goals (MDG 4 and 6).

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn