Tilbake til søkeresultatene

SAMANSVAR-Ansvarlig innovasjon og bedriftenes samfunnsansvar

Genetically Modified Potato with Late Blight Resistance - Deliberate Examination of Sustainability, Ethical and Social Aspects

Tildelt: kr 3,9 mill.

Europeiske forskningsinstitusjoner arbeider med å utvikle genmodifisert (GM) potet med tørråteresistens, og flere sorter testes i feltforsøk i ulike deler av Europa. En slik GM-potet kan vise seg å være svært aktuell for norsk landbruk, da tørråte fører til betydelige tap for næringa og bekjempes ved omfattende bruk av soppmidler i konvensjonell potetproduksjon. Fremstilling og bruk av genmodifiserte organismer (GMO) reguleres av genteknologiloven. Den krever at en gitt GMO må være trygg for helse og miljø, samtidig skal samfunnsmessig nytteverdi, bidrag til bærekraftig utvikling og etisk forsvarlighet vurderes. Dette prosjektet har til hensikt å kartlegge hvordan relevante interesseparter mener disse kriteriene kan vurderes for tørråteresistent GM-potet. I løpet av prosjekt perioden har vi gjennomført flere seminarer med aktører involvert i norsk potetproduksjon og landbruk generelt for å diskutere etiske, samfunmessige og bærekraftaspekter ved dyrking av tørråteresistent GM-potet i Norge

Potato late blight is the most devastating potato disease worldwide. Genetically modified (GM) potato with late blight resistance has recently been developed as a means to combat this disease, and the first application for deliberate release was filed to the EU in 2011. This project indents to examine potential ethical, social and sustainability aspects from cultivating this type of GM potato in Norway. The project is timely and highly relevant as this is the first time that approval for commercialization is sought for a GM plant that has the potential to solve a serious problem for Norwegian agriculture, may be highly beneficial to Norwegian potato producers and contribute to improved food security. Besides generating knowledge and identifying stakeholde r views about this new technological development within potato breeding, the project aims to contribute to the operationalization of the assessment criteria relating to ethics, societal utility and sustainable development in the Norwegian Gene Technology Act (NGTA). Stakeholder involvement, learning and dialogue are ensured in all the three work packages of the project (i.e. through stakeholder workshops and online discussions) in order to (i) assess the sustainability of cultivating and marketing GM pota to (ii) examine ethical and social issues of cultivating and marketing GM potato, and (iii) further elaborate on the checklist for the assessment criteria relating to ethics, societal utility and sustainable development, as provisioned in the NGTA. The re sults from the research will be presented in at least five scientific publications, one report, three policy briefs and four popular science articles. We apply for funding for one researcher position, hourly-based salaries, travels and workshops.

Budsjettformål:

SAMANSVAR-Ansvarlig innovasjon og bedriftenes samfunnsansvar