Tilbake til søkeresultatene

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Opéra-comique: secularization, commercialization and mass-culture

Tildelt: kr 3,2 mill.

Prosjektet «Opéra-comique: sekularisering, kommersialisering og massekultur» dreier seg om en form for musikkultur som er lite kjent for oss i Norge i dag, men som likevel har påvirket den moderne vestlige kulturen mer enn de fleste aner. På begynnelsen av 1700-tallet dukket det opp en ny type teater i Paris på markedene, en form for teater med talt dialog og musikk som ble sunget av skuespillerne. Denne formen for blanding av tale og dialog, som også vokste frem i de tysktalende områdene, skulle i Frankrike få en storhetstid på 1800-tallet i såkalt opéra-comique og den lever i beste velgående i våre dager i musicaltradisjonene, både på lerretet og på teaterscener rundt om i verden. Den franske formen som vokste fram på 1700-tallet fikk imidlertid en voldsom oppblomstring i andre halvdel av 1700-tallet. De franske stykkene fra denne perioden spredte seg over hele Europa, også til Danmark og Norge. Forskningsprosjektets første fase har fokusert på teoretiske og praktiske likhetstrekk mellom denne nye teaterformen med musikk, såkalt «opéra-comique» og en genre som på samme tid hadde en relativt parallell utvikling, nemlig romangenren, og som, på samme måte som musicalgenren, har inntatt en sentral plass i vår tids kulturkonsum. Prosjektets andre fase har vist hvordan strømningene i Frankrike i slutten av 1700-tallet spredde seg til Norge i tiden frem mot 1814.

The project aims to understand essential aspects of music as a prerequisite for societal change by focusing on the three key concepts of secularization, commercialization and mass culture and by tracking these back to their development within the cultural evolution of the eighteenth century. The project focuses on the dominant cultural phenomenon of eighteenth-century French opéra-comique. The highly influential opéra-comique tradition was for a long time considered unworthy of academic scrutiny althoug h, in its own time, it was an immensely influential medium that spread to the entire European continent. Its impact has therefore not been taken in account in approaches to general questions of the importance of music in society, even though opéra-comique was a leading pan-European popular musical tradition that led to fundamental changes in music culture. These changes are still noteworthy because they introduced new conditions for music making and music culture, whose full potential was first realized i n the twentieth century with the invention of electronic reproduction of music. The project will examine the role of opéra-comique in the development of a new music culture in the eighteenth century through secularization, commercialization and the intr oduction of mass-culture communication (in the public space and in the private space with the invention of multimedia novels). By strengthening our understanding of the features that underlie the most recent developments that characterize music in societ y and by close collaboration with independent institutions acting in society development and governance, the project will provide knowledge for developing policies within key areas in the years to come.

Budsjettformål:

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell