Tilbake til søkeresultatene

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Trust as a precondition for socio-economic development: what can we learn from the case of Brazil?

Tildelt: kr 3,1 mill.

Prosjektet undersøker forholdet mellom tillit og økonomiske prosesser. Dette forholdet er uavklart; tillit framheves ofte som en forutsetning for økonomisk vekst, både i økonomisk teori og i dagligtale. Samtidig forstås gjerne en viss grad av inntekts-ulikhet som en forutsetning for investeringsvilje og å stimulere til hardt arbeid. I tillitslitteraturen, derimot, argumenteres det ofte for at ulikhet og maktforskjeller gjør tillit umulig. Med utgangspunkt i forberedelsene og avviklingen av fotball-VM 2014 og OL i 2016, såkalte «mega-events» som ikke bare har sportslige sider, men også ses på som redskap for å fremme økonomisk vekst og byutvikling, undersøker dette prosjektet de kulturelle forutsetningene for Brasils økonomiske vekst og tiltak for å minske ulikhet. Brasil har i senere år nytt stor anerkjennelse for sin evne til å kombinere økonomisk vekst med reduksjon av fattigdom og ulikhet. Den pågående økonomiske og demokratiske krisen, samt protester og menneskerettighetsbrudd i forkant av fotball-VM og OL gjør imidlertid at bildet nå framstår som langt mer komplisert. Dette prosjektet utforsker særlig perspektivene til dem som har vært kritiske til Brasils VM- og OL-prosjekt. Det empiriske fokuset ligger på hvordan fordrivelser og militarisering har blitt brukt som redskaper i byutviklingen i Rio de Janeiro, og motstanden mot disse prosessene. Målet er å forstå hvordan det komplekse forholdet mellom sosial ulikhet, tillit, mistillit og økonomisk vekst spiller seg ut i dagens Brasil.

This project provides new knowledge on trust and economic processes highly relevant for the handling of the ongoing economic crisis in Europe. It will do so by investigating the cultural conditions for Brazil's impressive economic rise and efforts to ta ckle inequality. More specifically, it will use the implementation of the conditional cash transfer programme Bolsa Familia as a prism for studying the cultural conditions that has made this change possible in a hierarchical society like Brazil. It is of ten pointed out that widespread societal mistrust has been the outcome of the crisis in Europe. This represents a serious challenge for economic recovery and leads to social disintegration, for it is widely recognised that the workings of both societies a nd economies depend upon a certain degree of trust. Furthermore, dominant economic ideology considers that a degree of inequality is necessary to stimulate investment, hard work, economic growth - and consequently, good societies. The juxtaposition o f these two assumptions with existing perspectives in trust research presents us with a riddle, for here, it is widely presumed that trust cannot be a feature of relationships marked by power differences. Thus, it would appear that both trust and inequa lity are preconditions for economic growth, yet cannot occur simultaneously. With the ongoing economic crisis, the question of which societal conditions are favourable for stimulating economic recovery and social cohesion has acquired importance far bey ond theoretical realms. This project will therefore subject this contradictory assumption to critical scrutiny by exploring the cultural conditions for economic growth and reductions in inequality in Brazil. Central research questions focus on how the cultural conditions for trust and hierarchisation have influenced policy, as well as the historical trajectories and social embeddedness of the contradictory ideas about trust, inequality and economic development.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell