Tilbake til søkeresultatene

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Negotiating Values: Collective Identities and Resilience after 22/7

Tildelt: kr 8,9 mill.

Prosjektnummer:

220797

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2013 - 2017

Geografi:

Fagområder:

Samarbeidsland:

Det norske samfunn har, i møtet med terrorangrepene 22. juli 2011 (22/7), måttet mobilisere, gjennomtenke og revurdere flere sentrale samfunnsverdier. Ved å analysere de kommunikative prosessene som fant sted i kjølvannet av angrepene bidrar dette prosjektet til et studium av de sentrale samfunnsverdiene som ble mobilisert i kjølvannet av 22/7, og som har formet de forskjellige post-terror-prosessene i samfunnet. Videre analyserer prosjektet hvordan Norge etter 22/7 bearbeider spenninger og motsetninger mellom sentrale verdier. Derigjennom prøver prosjektet å forstå hvordan verdienes innhold har utviklet seg seg og blitt tolket og bearbeidet. Denne bearbeidelsen har særlig implikasjoner for utviklingen av kollektive identiteter (som 'det norske vi') og for motstandskraften (resiliensen) i samfunnet (forstått som samfunnets evne til å takle forandring og dramatiske brudd). Prosjektet har analysert og vist at (og på hvilken mate) (a) det var forskjeller mellom måten terrorangrepene ble snakket om i Norge og i utlandet, idet den norske omtalen var sterkere preget av behovet for å fremvise og ta vare på et kollektivt «vi» opp mot terroristen og hans verdier; (b) norske medier hadde store utfordringer idet man skulle bestemme hvordan forskjellige syn på 22/7 skulle komme til uttrykk; (c) det finnes betydelige spenninger innen post-22/7-debatten om ytringsfriheten og dens bredde, med bl.a. en uttrykt frykt for at en svært bred ytringsfrihet i vår tids Internett-drevne mediebilde også kan gi mer rom for ideer og idelogier som bidrar til terror og hat; (d) sosiale medier spilte en betydelig rolle i å bygge motstandskraft (resiliens), forstått som en selv-organiserings-teknikk i nødsituasjoner, i kjølvannet av 22/7; og (e) forståelsen av norske verdier kan analyseres på forskjellige og nye måter som baserer seg på hvordan en hendelse som 22/7 faktisk former prosessene rundt formingen av og endringer i verdier.

In confronting the attacks of 22 July 2011, Norwegian society has had to mobilize, negotiate, and re-think a number of core societal values. By analyzing the communicative processes that took place in the wake of the attacks, this project studies core soc ietal values that were drawn upon and shaped societal processes, and how tensions and contradictions between them are being negotiated in post-22/7 Norway. In doing so, we explore if and how their sense has changed, been reinterpreted, and renegotiated. T his renegotiation has particular implications for development processes of collective identities (such as the Norwegian we) and resilience (understood as a process of dealing with change and disruption). The project takes as its point of departure seven c ore values, deep-seated within Norwegian society and identifiable over time in discourses and institutions, which were particularly evident in the days, weeks, and months following the terrorist attacks: 1) democracy, 2) equality, 3) freedom, 4) justice, 5) openness, 6) responsibility, and 7) solidarity. Using the triad of values, identities, and resilience in the post- 22/7 context as a starting point, we study these questions: 1) How are key societal values formulated and discussed in public discourses? 2) How do key societal values feed into perceptions of collective identities? 3) How do values and emotions in public discourses reflect a process of societal resilience? 4) How does the interplay between values, collective identities, and resilience a ffect societal development? We address the research questions from bottom-up and top-down, national and international perspectives using multiple data sources: media texts (print, TV, and internet), social media (Twitter and Facebook), interviews, and fo cus groups. The project collaboration is interdisciplinary, rooted in the humanities, and complemented by the social sciences. Continuous dialogue with multiple user groups is integrated in the project plan

Budsjettformål:

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell