Tilbake til søkeresultatene

ISPSAM-ISP - Samfunnsvitenskap

Norwegian Network on Geographies of Mobilities

Tildelt: kr 0,56 mill.

Målet med nettverket er å samle geografer på tvers av fagets underdisipliner for å diskutere og videreutvikle disiplinen gjennom mobilitet. I prosjektperioden fra 1.januar til 1. oktober 2013 konstituerte vi nettverket og styret. Vi har per 30 juni 2016 30 medlemmer fra en rekke institusjoner i Norge. Vi har laget hjemmeside (http://nngm.no/), og så langt arrangert fire workshops med nettverkets medlemmer og et forskerkurs i samarbeid med den Norske Forskerskolen i Geografi. I vår første workshop bidrog i tillegg til nettverkets medlemmer Professor John Urry fra University of Lancaster. I den andre workshopen som i tillegg var et samarbeid med Norsk Senter for Bygdeforskning deltok Keith Halfacree, University of Wales. I den tredje workshopen arrangert i Trondheim 24 og 26 september deltok i tillegg til nettverkets medlemmer Jonas Larsen fra Roskilde Universitet. Den fjerde workshopen involverte i tillegg til nettverkets egne medlemmer i form av forelesninger til forskerkurset også Katherine Gough (Loughborough, UK) og Tim Cresswell, (Northeastern University, Boston, USA) Flere forskningsssøknader til Forskningsrådet er kommet ut av nettverkets samarbeidsrelasjoner og vi har arrangert konferansesesjoner med støtte fra nettverket på AAG (Chicago 2015) og Nordiske Geografimøtet (Tallinn 2015). I den siste perioden av mobilitetnettverkets finansiering, har vi jobbet ytterligere med møtepunkter og publisering som planlagt. Dette har resultert i to større publikasjoner under arbeid: Etter en av sesjonene vi arrangerte ved AAG i Chicago har Jørgen Carling (PRIO) sammen med Fancis Collins prodert et spesialnummer av Journal of Ethnic and Migration Studies med tittel"Aspriation, Desires and the drivers of migration". Samt en redigert bok av Tanu Priya Uteng (Transportøkonomisk Institutt): (Im)mobilities in the city. Creating knowledge for planning cities in the Global South and postcolonial cities er under utarbeidelse med støtte fra mobilitetsnettverket.Nettverkets møtepunkter og aktivitet så langt har åpnet opp for å inkludere geografer fra en rekke norske universitets- høyskole og forskningsinstitusjoner når det gjelder tema mobiltet. Det er grunnlag for å videreutvikle vår forståelse av mobiltet i geografifaget ved å samle vår kunnskap om mobilitet i et slikt nettverk.

This proposal responds to the call to follow up the evaluation of geography research in Norway by establishing networks. A proposed Norwegian Network on Geographies of Mobility is developed among five Norwegian institutions. The University of Agder, the U niversity of Bergen, the University of Oslo, the Peace Research Institute Oslo and the Norwegian University of Science and Technology (NTNU). NTNU is coordinating the network and will be the project owner. The primary objective of the Norwegian Network o n Geographies of Mobility is to create meeting points and establish channels that enable theoretical discussions and writing. We expect that this will help to increase the volume, quality and visibility of research that addresses human mobility in various forms with a disciplinary base in geography. New forms of inter-institutional collaboration, increased internationalisation and more international publishing are integral to this objective. Mobility encapsulates important features of our time and has be come a means through which we understand our contemporary world. Thinking geographically through mobility suggests a set of questions, theories and methodologies that take into consideration ways in which movement is represented and practiced. Into the di scussions of how to think geographically through mobility, the members of this network bring with them a diverse array of research experiences with different themes and from different contexts. We will discuss mobility through three related main themes; M ovements and moorings; politics of mobility and mobile methodologies.

Budsjettformål:

ISPSAM-ISP - Samfunnsvitenskap

Finansieringskilder