Tilbake til søkeresultatene

IS-TOPP-Toppfinans. av M.Curie-stipend

SAGA TOPP-IS finansiering for 2 korte ESR-stipendiater

Tildelt: kr 0,35 mill.

SAGA - Shapes, Geometry Algebra http://www.saga-network.eu/ er et Initial Training Network koordinert av SINTEF, ved Tor Dokken. for perioden 1. november 2008-31. oktober 2012 Nå ved slutten av ITN har SINTEF fått overført ubrukte ESR-månedsverk fra and re partnere, - 8.5 månedsverk fra Universitet i Cantabria. - 3 månedsverk fra SMEen MISSLER i Frankrike - 2.75 månedsverk fra Kongsberg SIm - Resterende tatt fra budsjettet for Visiting Scientist Dette har gjort det mulig å ansette de to ovennevnt ESR-st ipendiater som vil forsvare sin PhD-oppgaver ved DTU, Danmark i løpet av april/mai 2012. I forbindelsemed SAGA er det tidligere send følgende IS-TOPP søknader for andre stipendiater: Personlige IS-TOPP søknader fra Oliver Barrowclough 36-måneders ESR ved SINTEF, Nelly Villamizar 36-måneders ESR ved CMA UiO, og utgående ER til INRIA Johan Seland i 2009. IS-TOPP søknader for ESR er ved Kongsberg SIM (Kongsberg Oil & Gas) Weining Liu og Bastian Mariyathas.

Budsjettformål:

IS-TOPP-Toppfinans. av M.Curie-stipend

Finansieringskilder