Tilbake til søkeresultatene

PUBL-Publisering/prosjektinform

Utgi Musikk og Tradisjon med ett nr. i året 2013-15.

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektnummer:

221565

Prosjektperiode:

2013 - 2015

Midlene er mottatt fra:

Organisasjon:

Geografi:

Utgi Musikk og Tradisjon med ett nr. i året 2013-15.

Budsjettformål:

PUBL-Publisering/prosjektinform