Tilbake til søkeresultatene

FORSKSKOLE-Forskerskoler

NFIF - Norwegian PhD School of Pharmacy

Tildelt: kr 23,8 mill.

Norsk forskerskole i farmasi (NFIF) har til hensikt å heve kvaliteten på ph.d.-utdanningen og forskningen innen farmasi i Norge, samt styrke koordinering og samarbeid mellom de universitetene som tilbyr farmasiutdanning og ph.d-studier i Norge. NFIFs årlig nasjonale konferanse er en av forskerskolens hovedaktiviteter. Her deltar stipendiater fra alle partnerinstitusjonene med å presentere forskningsresultatene sine. Veiledere og post doc fra alle partnerinstitusjonene deltar også. NFIF organiserer flere nasjonale intensive ph.d.-emner ved fem partner universiteter (UiT, UiB, UiO, NORD Universitet og OsloMet). Forskerskolens stipendiater har etter søknad fått bidrag til å delta på internasjonale konferanser for å presentere og diskutere sin forskning. Det gis også støtte til kortere forskningsopphold og for deltakelse på kurs i utlandet. Etter fullført reise skriver kandidatene et sammendrag som publiseres på NFiFs hjemmeside og Facebook gruppe. Dette anses som en god måte å profilere NFIF. Forskerskolen støtter lokale og nasjonale nettverk mellom fagmiljøene ved de forskjellige partnerinstitusjoner. Nettverkene styrker farmasøytiske forsknings- og stipendiatmiljøet i Norge. Kommunikasjon med medlemmene blir ivaretatt ved hjelp av hjemmeside, Facebook gruppe, nyhetsbrev og e-post. NFIFs medlemmer oppfordres til å formidle forskningen sin til allmennheten.

The PhD-School is a joint school for all PhD students at the 5 institutions educating pharmacists in Norway: UiT, UiB, HiNT, HiOA and UiO - with UiO as host. The School will be open for all PhD students enrolled at the 5 partners. The PhD School will, t hrough a yearly seminar (requested participation), 2 workshops/courses, facilitate for students to visit the partners, other public institutions and industry, aim at heightening the content and quality of the PhD study for students. A major source of info rmation and news flow will be a website. The ambition of the School is to offer the students the best PhD courses, where experts from both Norway and foreign countries will participate, regardless where the course takes place. This will especially give st udents at the Colleges a better access to the PhD courses at the Universities. Another ambition of the School is to have more articles published in higher ranked journals and to have more students accepted and presented their work at international confere nces. The School will through building of a better network than what exists today, have students and their supervisors exchange information, get access to equipment unique to one institution and exchange course programs. There will be a separate session f or the supervisors for improvement of pedagogic teaching methods and establishing of new courses. The School is headed by a Board with representatives from the 5 partners and students representation. The Board is headed by Prof. Anne-Brit Kolstø. The bo ard will have a scientific advisory board comprised of senior staff from the partners and other Universities in Scandinavia (mainly) with experience from PhD Schools to give advice on relevant topics. Communication and practical arrangements will be done through a secretary function at the 3 universities, where the main activity will be located at UiO. As host UiO will take responsibility for the economic control through its regular staff.

Aktivitet:

FORSKSKOLE-Forskerskoler

Finansieringskilder