Tilbake til søkeresultatene

FORSKSKOLE-Forskerskoler

NorHeart - The Norwegian PhD School of Heart Research

Tildelt: kr 23,8 mill.

Prosjektnummer:

221876

Prosjektperiode:

2013 - 2021

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Norwegian PhD School of Heart Research (NORHEART) tilbyr utdanning på PhD-nivå rettet mot kandidater innen fagfeltet hjerteforskning. PhD-skolen tilbyr et rammeverk for utdanning av doktorgradsstudenter gjennom et samarbeid mellom ledende forskere fra alle de store akademiske sentrene i Norge. Siden PhD-skolen ble startet i 2013 har en nasjonal organisasjon blitt etablert med ett sekretariat per universitetsregion, fire sekretariater i alt. Hvert sekretariat består av en eller to professorer og en eller flere yngre forskere. I tillegg er en sekretær og en teknisk assistent en del av sekretariatet i Oslo, og en kommunikasjonsmedarbeider en del av sekretariatet i Trondheim. Det er etablert en nasjonal nettside (www.NORHEART.no) som gir oppdatert informasjon om skolens medlemmer og aktiviteter, med mulighet for påmelding og registrering. Forskerskolen har 438 medlemmer per september 2020, hvorav 224 er PhD studenter. NORHEART har arbeidet aktivt for å favne bredt tematisk og regionalt. Spesielle tiltak er gjennomført for å inkludere kandidater som arbeider i mindre forskningsgrupper og lokalsykehus. NORHEART har doktorgradsstudenter fra Diakonhjemmet sykehus, Lovisenberg Diakonale Sykehus, Stavanger universitetssykehus, Oslo universitetssykehus, St. Olavs Hospital og Universitetssykehuset i Nord-Norge, i tillegg til PhD-studenter fra alle universitetene. Vi har vært opptatt av å arrangere aktiviteter i alle fire sekretariatsregioner. Reisestipend har vært tilgjegelig for alle PhD studenter til alle aktiviteter. Dette har sørget for at studentene har hatt lav terskel for å delta ved våre aktiviteter, uavhengig av tilhørighet. NORHEART samarbeidet med Senter for hjertesvikforskning (CHFR) fra oppstart til CHFR ble nedlagt ved utgangen av 2019. NORHEART har bl.a. vært medarrangør av det årlige CHFR symposiet (Annual CHFR Symposium on Heart Research). Møtet har ca. 250 deltagere hvert år, med internasjonale ledere i kardiologi og kardiovaskulær forskning. NORHEART har stått for organiseringen av seks sesjoner med presentasjoner fra unge forskere. Hvert år presenteres 60-70 abstracts som miniforedrag, og PhD-studenter får direkte tilbakemelding og evaluering av internasjonale seniorforskere. NORHEART har tilbudt en rekke kurs og seminarer rettet mot PhD studenter i hjerteforskning. Vi har etablert et ukeslang introdksjonskurs i hjertemedisin og -forskning, som har hatt ca 25 deltakere hvert år. Dette kurset har som et hovedmål å introdusere studentene for et bredt spekter av basal og klinisk forskning. Videre har vi arrangert et introduserende kurs i forskningsmetoder med 50/50 forelesninger og praktiske demonstrasjoner. Dette kurset har vært fulltegnet hvert år med ca 20-23 deltakere. Vi har også fokusert på generiske ferdigheter, og bl.a. arrangert et årlig skrivekurs sammen med tidsskriftet Nature (Nature Masterclass). Vi har også arrangert noen mer spesialiserte kurs fast. Ved NTNU har vi arrangert et årlig kurs fokusert på trening og hjertesykdom i samarbeid med miljøet ved St. Olavs og CERG. Tilsvarende har vi holdt et årlig kurs i bildedannende teknikker ved Universitetet i Bergen. Skolen har hatt som mål å legge til rette for aktiviteter initiert av medlemmene (studenter og andre forskere). Et eksempel på slike arrangement er seminaret Female Heart arrangert i Bergen med fokus på kjønn og kardiovaskulær sykdom. Et annet eksempel er et praktisk kurs i kirurgiteknikk på mus, som ble holdt med en invitert ekspert fra USA for utvalgte studenter som har nytte av slike teknikker i sin PhD. Vi har også arrangert et tilsvarende kurs på Sommarøy i Troms med fokus på et system for opptak og lagring av data fra eksperimentell forskning. NORHEART har lagt vekt på å inkludere studenter på alle plan av organisasjonen. Alle arrangementskomitéer med ansvar for våre aktiviteter har inkludert minst én PhD student. Vi har evaluert alle aktiviteter ved et årlig vårseminar i styringsgruppa, med rapport og overordnete avgjørelser ved et årlig høstseminar med alle medlemmer av sekretariatene. Det siste halvåret (mars-sept 2020) har Covid-19 pandemien også preget NORHEARTs aktivitet. Vi klarte å arrangere metodekurset som et digitalt kurs, men flere arrangement måtte avlyses pga frister for avbestiling av lokaler og flybilletter. På denne måten begrenset vi de økonomiske tapene som følge av pandemien, og har midler til å gjennomføre arrangementene til 2021 etter godkjenning fra Forskningsrådet. Vi har nå planlagt alle arrangement i 2021 enten som fulldigitale arrangement, eller med digitale løsninger som alternativ. Etter at Senter for hjertesviktforskning opphørte har vi henvendt oss til andre mulige partnere for å arrangere dette i 2021 og videre. Vi har også startet arbeidet med å videreføre NORHEART, og er i dialog med Nasjonalforeningen for folkehelsen for å innlede et formelt samarbeid.

- The PhD school will provide a framework for collaborative education of PhD students by leading researchers within the cardiovascular field in Norway including all major academic centers and several other strong partners located at various hospitals and university colleges (Høgskoler). - The organization of the national PhD school will be inspired by the well established structure and organization of the regional PhD school of Heart Research at the University of Oslo (www.heartfailure.no), but scaled t o a national level and with crucial improvements made possible by the expanded collaborative network. - The PhD school activities will be initiated and organized by leading seniors as well as early career scientist and PhD students, securing a focus on scientific quality as well as specific needs of PhD students in cardiac research. - The PhD school will be organized by a steering committee consisting of the director and representatives from four nuclei representing all university regions in Norway. Al l nuclei will receive financial support for local administration, and recruitment for these positions will be actively sought among PhD students and postdocs aiming for careers in academic medicine. - The PhD school network of scientists will actively su pport exchange of students and researchers between universities, university colleges and clinical departments in Norway, as well as spread of competence within the network. International exchange of PhD students through existing collaborations will also b e among the priorities of the school. - The PhD school will make candidates attractive for future careers in cardiac research through excellence in quality of PhD projects as well as formal and informal contacts with national and international collaborat ors.

Aktivitet:

FORSKSKOLE-Forskerskoler

Finansieringskilder