Tilbake til søkeresultatene

FORSKSKOLE-Forskerskoler

NorHeart - The Norwegian PhD School of Heart Research

Tildelt: kr 23,7 mill.

NORHEART - The Norwegian PhD School of Heart Research - ble opprettet i 2013 for å heve kvaliteten på norsk hjerteforskning gjennom utdanningen av hjerteforskere i Norge. NORHEART ble opprettet etter initiativ fra hjerteforskere knyttet til de fire medisinske fakultetene i Norge (Oslo, Trondheim, Bergen og Tromsø), og har samlet hjerteforskere fra hele landet i ett nettverk. I 2021 har nettverket mer enn 400 medlemmer, og det er enda flere som deltar ved arrangementer i vår regi. NORHEART har ett sekretariat per universitetsregion, fire sekretariater i alt. Det har vært en bevisst strategi å inkludere både etablerte og yngre hjerteforskere i sekretariatene og i alle skolens aktiviteter. I tillegg har en sekretær, en teknisk assistent og en kommunikasjonsarbeider vært en del av sekretariatet i Oslo. Skolens styringsgruppe har møttes én gang hver høst, og en arbeidsgruppe har møttes hver vår for praktisk utvikling og evaluering av skolens aktiviteter. Kommunikasjonen med medlemmer over hele landet har vært avhengig av en moderne og oppdatert nettside (www.NORHEART.no), samt et månedlig nyhetsbrev. Spesielle tiltak er gjennomført for å inkludere kandidater som arbeider i mindre forskningsgrupper og lokalsykehus, i tillegg til medlemmene fra universiteter og universitetssykehus. Vi har vært opptatt av å arrangere aktiviteter i alle fire sekretariatsregioner, og reisestipend har vært tilgjengelig for alle PhD studenter til alle aktiviteter. NORHEARTs aktiviteter har bestått av et årlig internasjonalt forskningssymposium, faste kurs, og ad hoc aktiviteter initiert av forskere i skolens nettverk. Annual CHFR Symposium on Heart Research har vært svært viktig for skolens mål om kvalitetsheving, nettverksbygging og karriereutvikling for PhD studenter, og for hjerteforskere i Norge generelt. NORHEART har vært arrangert symposiet sammen med Center for Heart Failure Research. Hvert år har ca. 250 forskere deltatt, med internasjonale ledere i kardiologi og kardiovaskulær forskning som foredragsholdere. NORHEART har bl.a. stått for organiseringen av seks sesjoner med presentasjoner fra unge forskere, som har fått direkte evaluering og tilbakemelding fra de internasjonale seniorforskerne. Disse sesjonene har omfattet 60-70 presentasjoner hvert år. Ved UiO har vi etablert et ukeslangt introduksjonskurs i hjertemedisin og -forskning. Dette kurset har som hovedmål å introdusere studentene for et bredt spekter av basal og klinisk forskning. Ved UiO har vi også et introduksjonskurs i forskningsmetoder med 50/50 forelesninger og praktiske demonstrasjoner. Dette kurset har vært fulltegnet hvert år med ca. 20 deltakere. De andre faste kursene har hatt et mer spesifikt faglig fokus: Ved NTNU har vi arrangert et årlig kurs om trening og hjertesykdom i samarbeid med miljøet ved St. Olavs og CERG. Tilsvarende har vi holdt et årlig kurs i bildedannende teknikker ved Universitetet i Bergen. I Tromsø ble det de første årene av skolens drift holdt et årlig kurs i kardiell metabolisme og stordyrsmodeller, men dette kurset har ikke blitt arrangert de siste årene pga. ombygging av dyrestallen i Tromsø. NORHEART har også samarbeidet med tidsskriftet Nature om et årlig kurs i generiske ferdigheter innen skriving og formidling. Dette kurset har samlet 50 forskere på forskjellige steder i Norge. I tillegg til de faste kursene har NORHEART lagt til rette for aktiviteter initiert av medlemmene (studenter og andre forskere). Et eksempel er seminaret Female Heart arrangert i Bergen med fokus på kjønn og kardiovaskulær sykdom. Et annet eksempel er et praktisk kurs i kirurgiteknikk på mus i Oslo, som ble holdt med en invitert ekspert fra USA for PhD studenter som har nytte av slike teknikker i sin PhD. Vi har også arrangert et tilsvarende kurs på Sommarøy i Troms med fokus på et system for opptak og lagring av data fra eksperimentell forskning. NORHEART har dessuten gitt støtte til PhD studenter som har besøkt forskergrupper i utlandet som ledd i sine doktogradsprosjekter. Som ledd i NORHEARTs satsing på yngre forskere har vi også tilbudt arrangementsstøtte til fokuserte seminarer (workshops) organisert av PhD studenter, postdoktorer og forskere i etableringsfasen. Støtten har gitt mulighet til å invitere forskere fra utlandet til halvdagsseminarer med presentasjoner av pågående prosjekter drevet av forskere i NORHEART. NORHEART har søkt samarbeid med andre sentrale institusjoner innen klinisk kardiovaskulær medisin og forskning. Vi samarbeidet tett med Center for Heart Failure Research om det årlig forskningssymposiet, og i 2021 arrangerte vi dette symposiet i samarbeid med Procardio, et senter for innovasjon finansiert av NFR. Vi har også opprettet et samarbeid med Nasjonalforeningen for folkehelsen, i tillegg til nye samarbeidsformer med UiO og OUS. NORHEARTs arbeid for å styrke norsk hjerteforskning gjennom forskerutdanning og nettverksbygging fortsetter dermed også etter at den tilmålte perioden med finansiering fra NFR utløper i 2021

Et stort antall PhD studenter har gjennom NORHEART fått opplæring i generiske ferdigheter og fagspesifikk innsikt. Generiske ferdigheter, som for eksempel artikkelskriving, har PhD studentene fått gjennom samlinger ledet av redaktører fra Nature. Videre har studentene øvet generiske ferdigheter ved presentasjon av egne data med innspill fra noen av verdens aller beste hjerteforskere i forbindelse med NORHEARTs årlige konferanse på Holmenkollen. Fagspesifikk innsikt har studentene fått gjennom kurs og samlinger innen de mest sentrale områdene innen kardiovaskulær forskning. Vi vet at studentene har hatt særlig stort utbytte av å møte doktorgradsstipendiater fra andre grupper og andre universiteter. Vårt bidrag til utdanningen av studenter til den høyeste akademiske graden i Norge mener vi har hevet kunnskapsnivået, pedagogiske og administrative ferdigheter, samt forskingskvalitet for kandidater både til vårt helsevesen, akademiske institusjoner og norsk næringsliv.

- The PhD school will provide a framework for collaborative education of PhD students by leading researchers within the cardiovascular field in Norway including all major academic centers and several other strong partners located at various hospitals and university colleges (Høgskoler). - The organization of the national PhD school will be inspired by the well established structure and organization of the regional PhD school of Heart Research at the University of Oslo (www.heartfailure.no), but scaled t o a national level and with crucial improvements made possible by the expanded collaborative network. - The PhD school activities will be initiated and organized by leading seniors as well as early career scientist and PhD students, securing a focus on scientific quality as well as specific needs of PhD students in cardiac research. - The PhD school will be organized by a steering committee consisting of the director and representatives from four nuclei representing all university regions in Norway. Al l nuclei will receive financial support for local administration, and recruitment for these positions will be actively sought among PhD students and postdocs aiming for careers in academic medicine. - The PhD school network of scientists will actively su pport exchange of students and researchers between universities, university colleges and clinical departments in Norway, as well as spread of competence within the network. International exchange of PhD students through existing collaborations will also b e among the priorities of the school. - The PhD school will make candidates attractive for future careers in cardiac research through excellence in quality of PhD projects as well as formal and informal contacts with national and international collaborat ors.

Budsjettformål:

FORSKSKOLE-Forskerskoler

Finansieringskilder