Tilbake til søkeresultatene

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

The Norwegian Influenza Registry Study, RegFlu II: Pandemic influenza, vaccination and neurological disease

Tildelt: kr 6,8 mill.

I dette forskningsprosjektet, RegFlu bruker vi nasjonale registre til å studere konsekvenser av influensasykdom, influensavaksinering og bruk av antivirale midler. Prosjektet ble etablert av FHI etter influensa-pandemien i 2009. Mistanke om at pandemivaksinen kunne utløse narkolepsi var bakgrunnen for dette prosjektet, men også andre mulige utilsiktede konsekvenser av vaksinering eller konsekvenser av influensainfeksjon vil studeres. Vi vil belyse mulige konsekvenser av vaksinering og influensa for flere nevrologiske tilstander (som ME, Guillain Barre, MS, epilepsi), for utviklingsforstyrrelser (CP, ADHD, Autisme), og for noen autoimmune tilstander som diabetes, leddgikt og cøliaki. For alle disse tilstandene er det hypoteser om at infeksjoner eller immunologiske triggere (som vaksiner) kan spille en rolle i utviklingen. For å kunne belyse tilstander som kan være mulig bivirkning av influensavaksinering er det nødvendig å ta hensyn til underliggende risiko for tilstanden og eventuelle andre triggere som kan ha utløst tilstanden. Derfor vil vi undersøke slik underliggende risiko, som andre sykdommer og tilstander som kan spille inn. Det er flere utfordringer knyttet til å studere effekter av vaksinering og infeksjoner. For eksempel spiller tiden en rolle for årsakssammenhengen: i hvilken rekkefølge skjedde f.eks vaksinasjon og influensainfeksjon? Vi bruker statistiske modeller der tidspunkt og varighet av ulike faktorer tas hensyn til. Under pandemien var det overlapp i tid mellom selve influensapandemi-toppen og pandemivaksinasjoner i Norge. For enkelte grupper (spesielt barn og unge) er det sannsynlig at mange først var utsatt for pandemisk influensa og deretter for vaksine, siden denne gruppen ble vaksinert relativt sent i forløpet og for det meste etter at pandemitoppen var over. For å kunne belyse hvilken rolle pandemisk influensa og hvilken rolle vaksinen spiller for utvikling av for eksempel narkolepsi er det nødvendig å ha så god informasjon som mulig om både influensa og vaksine og ta hensyn til dette i analysene. Vi har koblet data fra flere registre, samt brukt informasjon fra sykehusene for å verifisere og klassifiserer narkolepsidiagnosene i pasientregisteret. Vi er nå i ferd med å analysere data og publisere resultater.

During the H1N1 influenza pandemic in 2009, vaccination with an adjuvanted influenza vaccine was widely used. After the pandemic, reports of narcolepsy after vaccination with Pandemrix have appeared in the Nordic region, with an increase of narcolepsy cas es, mainly among children and young adults. The public concern regarding the safety of vaccination in general and vaccines with new adjuvants in particular is substantial. There are several methodological challenges related to studying the association bet ween influenza, vaccination and narcolepsy. Public awareness after the early alarm in August 2010 could lead to earlier referral and shorter time from symptoms to diagnosis for vaccinated children, biasing relative risks upwards. Also, it could be easier to recruit vaccinated narcolepsy patients than unvaccinated patients in case control studies, giving too strong associations between vaccination and narcolepsy. Another problem is to disentangle consequences of vaccination from those of influenza infectio n. There could also be completely unrelated exposures explaining the increases in the incidence of narcolepsy in these countries. Unless these problems are resolved, it will be difficult to make sound decisions on the use of this type of vaccines in the future, particularly for children and adolescents. We can contribute to resolve these problems in our research approach. We will link several national registries, and look at exposure-effect periods before and after the public awareness, and by restricti ng to the most severe conditions diagnosed relatively quickly. Influenza diagnoses from primary health care will be included in multivariable statistical analysis, which will help us disentangle effects of influenza infection versus vaccination effects. L ooking at time trends, spatial occurrence and clustering in certain population subgroups we may also investigate if there are other exposures that can explain the sudden increase in narcolepsy.

Aktivitet:

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol