Tilbake til søkeresultatene

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

1. Nordic Science and Technology Studies Conference

Tildelt: kr 0,18 mill.

Arrangementet av slike nordiske konferanser skal gå på omgang mellom Danmark, Finland, Norge og Sverige. To norske fagmiljø har påtatt seg oppgaven med å arrangere den første konferansen; Institutt for tverrfaglige kulturstudier (KULT), Norges teknisk-nat urvitenskapelige universitet, og Senter for teknologi, innovasjon og kultur (TIK), Universitetet i Oslo. Konferansen holdes ved Trondheim, på Rica Hell Hotell, 24-26 april 2013. Det er oppnevnt en programkomite med følgende medlemmer: Jane Summerton, TIK (leder), Margrethe Aune, KULT, Claes-Fredrik Helgesson, Universitetet i Linköping, Torben Elgaard Jensen, Danmarks tekniske universitet, og Sampsa Hyysalo, Aalto University KULT har påtatt seg ansvaret for de tekniske sidene ved arrangementet, og det er opprettet en lokal arrangementskomite.

Budsjettformål:

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam