Tilbake til søkeresultatene

FORSKSKOLE-Forskerskoler

IRSAE - International Research School in Applied Ecology

Tildelt: kr 22,9 mill.

Den internasjonale forskerskolen i anvendt økologi (IRSAE) har som mål å utvikle kvaliteten i doktorgradsutdanningen innen anvendt økologi slik at vi i fremtiden får ansvarlige forskere og forvaltere av de økologiske ressursene og kan videreutvikle forskningsfronten i anvendt økologi videre. IRSAE vil utvikle en mer effektiv forskningsutdannelse gjennom samarbeid med institusjoner med lignende profiler. Vi vil nå våre mål gjennom: (1) å etablere et nasjonalt og internasjonalt nettverk av kontakter som inkluderer PhD-kandidater, veiledere, forskere og forvaltere; (2) å gi PhD-kandidater en god plattform med økologisk teori som kan anvendes i å håndtere anvendt økologisk forskning og forvaltning; (3) fasilitere informasjon mellom partnere om PhD-kurs, seminarer, forskningsfinansiering, karrieremuligheter m.m.; og (4) utvikle nye PhD-kurs, workshops, seminarer og møtepunkter. IRSAE ble etablert i 2009 med 11 partnere fra Europa, og ble finansiert av NFR i 2013. Vi har etablert en nettside (www.irsae.no), som holdes oppdatert med informasjon om partnere, PhD-kandidater, avhandlinger, blogger fra møter, kurs, konferanser og tilgjengelige stillinger. IRSAE har også en egen Facebook gruppe: IRSAEnetwork. Den 4. IRSAE sommerskolen ble holdt ved Aarhus Universitet i 2013 og fokuserte på å knytte økologisk forskning med naturlige systemer. IRSAE arrangerte et spesielt seminar om fremtidige utfordringer innen anvendt økologi i oktober 2014, professor E.J. Milner-Gulland (UK), professor C. Krebs, professor S. Boutin og professor R. Boonstra, (de to siste fra Canada), ga sitt personlige syn på fremtiden for anvendt økologi. Arrangementet ble streamet til vår nettside. Den 5. IRSAE sommerskolen ble holdt ved Høgskolen i Telemark i 2014 med tittelen "Metoder for å vurdere klimaendringene på økosystemer og populasjoner". Doktorgradsstudenter fra 10 av IRSAE-partnerne deltok. I 2014 ble tre nye partnere inkludert i nettverket: Det Arktiske Universitetet, Universitetet i Aberdeen og Landbruksuniversitetet på Island. Den 6. IRSAE sommerskolen ble holdt ved Karlstad Universitet i 2015 med tittelen ?Effective communication in research and management?. Totalt deltok 25 PhD kandidater fra 12 ulike IRSAE partnere. Denne sommerskolen tok opp mulighetene for å fremme overførbare ferdigheter og samarbeidet med fire eksperter innen kommunikasjon. Formålet var å legge til rette for kommunikasjon og samhandling mellom forskere og mellom forskere og resten av samfunnet. Styret i IRSAE vedtok i 2016 å innføre 5 forskningsgrupper innad i IRSAE (forskningstemaer), og alle PhD kandidatene og forskerne i nettverket fikk mulighet til å komme med forslag til forskergrupper. De fem forskergruppene som ble etablert var: 1) Movement and population Ecology 2) Ecosystem services 3) Understanding and Managing Biodiversity conflicts 4) Freshwater Ecology 5) Climate Change Ecology Det ble vedtatt at fremtidige sommerskoler skulle arrangeres som en minikonferanse for alle de 5 forskningsgruppene. Den 7. IRSAE sommerskolen ble holdt ved Høgskolen i Innlandet i 2017, hvor 16 forskere og 42 PhD kandidater fra totalt 15 ulke institusjoner deltok. Forskningsgruppene presenterte sine aktivitetsplaner for første gang for styret, og flere aktiviteter ble innvilget. Den 8. IRSAE sommerskolen ble holdt ved Høgskolen i Innlandet i 2018, hvor 41 medlemmer fra IRSAE-nettverket deltok. IRSAE organiserte og finansierte flere PhD kurs i 2018, inkludert Academic writing og Proposal Writing. Den 9.IRSAE sommerskolen ble holdt ved Hôlar University på Island i 2019, hvor 60 PhD kandidater og 14 forskere deltok, fra totalt 22 ulike institusjoner, og 20 ulike nasjonaliteter. En av de mest minnerike presentasjonene ble gitt av Dr. Dan Tyers fra the Interagency Grizzly Bear Study Team, US Forest Service. Dr. Tyers delte sine personlige forskningserfaringer, og definerte hva han vurderer god forskning og hva som skaper dyktige forskere/gode mennesker. Den 10. IRSAE sommerskolen skulle vært holdt ved Fondazione Edmund Mach i Italia i Juli 2020, men ble avlyst grunnet koronapandemien. Sommerskolen i 2021 ble gjennomført digitalt, med 140 deltakere. Mellom 2013 og 2021 har IRSAE støttet flere PhD-kurs, workshops, forskningsprosjekter og seminarer delvis eller samlet. I tillegg har IRSAE tildelt mobilitetsstipendier for PhD-kandidater fra nettverket til å delta på kurs, konferanser og workshops, både nasjonalt og internasjonalt. IRSAE har for tiden 250 doktorgradsstudenter. IRSAE har sikret midler gjennom Sparebankstiftelsen for de neste 4 årene.

-

In this research school we connect fragmented national and international environments of PhD-students who have a typical profile associated to applied ecology. We define ecology as the interactions that determine the distribution and abundance of organism s, and we are particularly concerned with how humans and natural processes change these patterns through time and space. The PhD-study in Applied Ecology focuses on the application of ecological concepts, theories, models and methods to address current re al-world problems, with the ultimate aim to develop candidates that will improve research and management practices of biological resources. Hence, we will provide an understanding of how we can sustainably use and manage biological resources based on the principles of ecological theory. The core area in focus will be the application of ecological theory and methodology to develop comprehensive mitigation measures for the sustainable use, commercialisation and management of biological resources. To validat e the desired effect of mitigation efforts we need effective and long term monitoring of the natural environment. Hence, the bulk of our research and education is focused towards the application of ecological principles for the mitigation, use and monitor ing of biological resources. With a granted research school we will primarily focus on improved supervision, in particular of technical topics such as statistics and population modelling, linguistic support and the production of PhD-courses and networking . We believe such a research school will close the gap between researchers and managers.

Budsjettformål:

FORSKSKOLE-Forskerskoler

Finansieringskilder