Tilbake til søkeresultatene

FORSKSKOLE-Forskerskoler

NRSN - Norwegian Research School of Neuroscience

Tildelt: kr 23,8 mill.

Nasjonal Forskerskole i Nevrovitenskap (NRSN) ble lansert våren 2013 som et initiativ mellom fire norske universiteter. Dette initiativet forener nevrovitenskapelig ekspertise fra Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet (NTNU) i Trondheim, Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen, og Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet. Fra Januar 2018 ble Universitetet i Tromsø (UiT) inkludert som offisiell partner. NRSN er finansiert av Norges Forskningsråd, og har et årlig budsjett på rundt 3MNOK. Sammen sikrer våre partnere og tilknyttede institusjoner et bredt og solid nasjonalt, så vel som internasjonalt, nettverk å bygge videre på. Ved å dra nytte av den spesifikke ekspertisen i dette nettverket, har forskerskolen i nevrovitenskap som mål å tilby unike utdanningsmuligheter for neste generasjon nevrovitere utdannet i Norge. Nevrovitenskapelig forskning har opplevd en storstilt integrering mellom tradisjonelle og nye disipliner, som har resultert i ny kunnskap om blant annet forholdet mellom gener og genuttrykk, og mekanismene bak hvordan hjerneområders interaksjon resulterer i atferd. Denne moderne og forente nevrovitenskapen kommer stadig nærmere avsløringen av mekanismene bak komplekse mentale funksjoner, noe som av mange er sett på som den aller største utfordringen innen vitenskapen. Gjennom økt bruk av datastyrte beregningsmodeller, vil dette århundrets nevrovitere kunne revolusjonere vår kunnskap om hjernekoblingers fundamentale mekanismer, på lignende måte som avsløringen av DNA-koden revolusjonerte biologifeltet for et halvt århundre siden. Dette nye innsiktsnivået er essensielt for å forstå, behandle, og forhåpentligvis forhindre et bredt spekter av nevrologiske sykdommer og mentale lidelser. Forskere innen nevrovitenskap i Norge er innforstått med at ingen av forskningssentrene i Norge på det nåværende tidspunkt har ekspertisen som behøves for en komplett opplæring innen feltet. Den nasjonale forskerskolen i nevrovitenskap er imidlertid basert på forståelsen av at sammen er man sterkere; kombinasjonen av all kunnskapen som eksisterer nasjonalt har alt som trengs for å gi studentene en komplett og fremragende utdanning innen nevrovitenskap. For å nå dette målet, koordinerer og organiserer NRSN PhD-kurs gjennom sine partnere, og tilbyr reisestipend som dekker reise og opphold for disse kursene til medlemmer. For å stimulere nasjonal nettverksbygging og kunnskapsutveksling mellom fagfelt organiserer vi også en årlig konferanse for stipendiater. Det siste året har vi gitt støtte til følgende kurs: Essentials in Neurophysiology (UiO), Computational Neuroscience (NMBU), Human psychophysiology (NTNU), Integrated Neuroscience (UiB), PhD kurs i fMRI (UiB). I år bidro NRSN med støtte til sommerskolen NRSN «Mathematical Methods in Computational Neuroscience», organisert av Yasser Roudi ved Kavli instituttet. Årets stipendiatkonferanse var planlagt for September, men bleflyttet grunnet den pågående korona pandemien og vil derfor bli avholdt i april 2021 ved Oscarsborg hotell. NRSN har delt ut 8 reisestipend til medlemmer som ønsket å delta på PhD-kurs hos en av våre partnerinstitusjoner, etter at fagene hadde blitt forhåndsgodkjent av styret. NRSN har også en åpen utlysning om midler til internasjonale reiseformål. Nytt av året er støtte til digitale kurs. Så langt har det blitt delt ut 12 internasjonale reisestipend. De fleste av disse kursene har blitt flyttet til høsten eller til 2021 grunnet COVID-19. De fleste studentene valgte å beholde sin plass på kurset og beholdet stipendet (10 stk). I tillegg har 2 stipend til deltakelse på digitale kurs blitt utdelt. NRSN organiserte tre kurs om vitenskapelig skriving i år, to sammen med Digital Life Norway Research School i Februar og Oktober. Det siste kurset i desember ble organisert for kun NRSN's meldlemmer. Alle skrivekursene så langt har vært fullbooket med 20 deltakere. Sammen med Digital Life Norway Research School har vi utviklet og organisert to nye kurs i 2020, "Crash course in navigating your PhD or post doc" og "Workshop for aspiring supervisors". NRSN gir støtte (20.000NOK) til å organisere lokale forum for studentene til å møtes og diskutere sin forskning. Vi har to aktive forumer i Oslo og Trondheim og håper bidra til å organisere lignende forum også i Bergen og Tromsø.

The Norwegian Research School in Neuroscience (NRSN) is founded on the shared conviction of the researchers in the main neuroscience centers in Norway that the education of the coming generation of neuroscientists requires a broad multidisciplinary traini ng program. None of the centers has the complete expertise to provide such training, but the complementarity of the excellent research expertise present in the centers provide all that is required to provide our students with such a challenging and comple te education. NRSN aims to organize, facilitate, coordinate, develop, and secure a broad, diverse, and nationally coordinated neuroscience training program for PhD students in Norway. The program will be embedded in the international networks of the partn ers and will be registered as part of international educational programs in Neuroscience. Courses, currently existing at the partners? institutions and new courses will take up to 2 weeks from start to finish, allowing all students to participate. NSRN wi ll organize an annual national meeting for PhD students to stimulate cross-disciplinary exchange. An annual summerschool will be organized with a focus on one specific theme, bringing in internationally esteemed professionals as lectures/demonstrators. NR SN will also facilitate training in communication skills through writing and presentation courses, based on the principle of tutored peer-counseling.

Aktivitet:

FORSKSKOLE-Forskerskoler

Finansieringskilder