Tilbake til søkeresultatene

FORSKSKOLE-Forskerskoler

NRSN - Norwegian Research School of Neuroscience

Tildelt: kr 22,2 mill.

Nasjonal Forskerskole i Nevrovitenskap (NRSN) ble lansert våren 2013. Dette initiativet forente nevrovitenskapelig ekspertise fra Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet i Trondheim, Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen og Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet. I 2018 ble UiT Norges arktiske universitet inkludert som partner. NRSNs partnerne gir et bredt og solid nasjonalt og internasjonalt nettverk. Den ekspertisen gjorde det mulig å tilby unike utdanningsmuligheter for den neste generasjonen av nevroviter (utdannet) i Norge. Nevrovitenskapelig forskning har opplevd en betydelig integrering av tradisjonelle og nye disipliner som har resultert i ny kunnskap om blant annet forholdet mellom gener og genuttrykk, og mekanismene bak hvordan hjerneområders interaksjoner resulterer i atferd. Denne moderne nevrovitenskapen kommer stadig nærmere avsløringen av mekanismene bak komplekse mentale funksjoner. Dette århundrets nevrovitere vil kunne revolusjonere vår kunnskap om hjernefunksjonens fundamentale mekanismer. Dette stadig økende innsiktsnivået er essensielt for å forstå, behandle, og forhåpentligvis forhindre et bredt spekter av nevrologiske sykdommer og mentale lidelser. NRSN ble skapt ut ifra det faktumet at ingen av de akademiske forskningsinstitusjonene i Norge alene har den nødvendige ekspertisen til å gi en tilstrekkelig bred og internasjonalt kompetitiv utdanning innen moderne nevrovitenskap, men at deres samlede, komplementære ekspertise er et godt grunnlag for dette. For å nå dette målet, koordinerte og organiserte NRSN doktorgradskurs som ble holdt i regi av universitetene, og tilbød stipend som dekket reise og opphold for disse kursene til PhD-studenter fra de andre partnerne. For å stimulere nasjonal nettverksbygging og kunnskapsutveksling organiserte NRSN en årlig nasjonal PhD-konferanse. I løpet av finansieringsperioden utviklet, organiserte, eller støttet NRSN 27 tellende doktorgradskurs, 8 spesialiserte sommerskoler og 35 seminarer og workshops i vitenskapelig skriving, karriereutvikling og andre generiske/akademiske ferdigheter. Sentralt i NRSNs portefølje var den årlige nasjonal PhD -konferansen, som ble organisert av doktorgradsstudenter, for doktorgradsstudenter. Målet var å gi studentene muligheten til å lære å organisere en konferanse, møte andre studenter fra hele Norge og øve på konferanse- og presentasjonsteknikk. I løpet av årene deltok 577 studenter fra hele landet på konferansen. Dette fremmet veksten av et 'nasjonalt nevrovitenskapsnettverk', og muliggjorde tverrfaglig forskning på tvers av institusjonene. NRSN tildelte også økonomisk støtte til studenter som ønsket å delta på kurs, sommerskoler og korte forskningsopphold i utlandet. Studentene ble valgt ut basert på søknader evaluert av en komité bestående av tre NRSN styremedlemmer fra tre akademiske partnere. Totalt har 89 studenter mottatt støtte for å delta på anerkjente internasjonale kurs som del av doktorgradsutdanningen. I juni 2021 arrangerte NRSN et nasjonalt symposium for å markere bredden i nevrovitenskap i Norge. Symposiet omfattet plenumsforedrag og symposier med foredragsholdere fra hele Norge og dekket temaer fra nevrale nettverk til epigenetikk, genomikk, den friske og syke hjernen, og modellering. Arrangementet var et hybridarrangement med lokale forelesninger hos hver av partnerne i auditorier med tilhørere og online streaming til de andre partnerne. Symposiet var en stor suksess som bidro til at studenter og forskere kunne møtes, sosialisere og presentere forskningen sin. I tillegg til det vitenskapelige programmet ble det arrangert en paneldebatt om fremtiden til PhD-utdanningen i Norge. Foredragsholdere og paneldeltagere inkluderte Aase Marthe Horrigmo (Statssekretær, Kunnskapsdepartementet), Guus Smit (direktør ONWAR - Graduate School Neurosciences Amsterdam Rotterdam), Francois Feron (koordinator for CIVIS: A European Civic University), Åse Gornitzka (UHR Forskning), rektor fra UiT, NTNU, UIB og UiO, og Menno Witter (direktør NRSN). Denne paneldiskusjonen var den siste brikken i NRSN-styrets initiativ til å utvikle en modell for å videreføre NRSN og emneporteføljen når finansieringen tar slutt. Denne ambisjonen vokste frem i løpet av de siste årene av NRSN og kulminerte i flere koordinerte aktiviteter. Dette omfattende arbeidet har, med støtte fra det nasjonale nevrovitenskapsmiljøet, ført til en foreslått "betaling per student" modell med planlagt start i 2022. Etter 8 år er konklusjonen at NRSN har lyktes i å skape et solid nasjonalt nevrovitenskapelig felleskap. Forskerskolen har utviklet en mangfoldig kursportefølje basert på forskningserfaringen fra alle partneruniversitetene, og sørget for at doktorgradsstudenter i nevrovitenskap i Norge kan få en bred, mangfoldig og internasjonalt kompetitiv utdanning. Vi er glade for at individuelle forskere og ledere tilknyttet NRSNs partnerinstitusjoner er positive til videreføring selv uten ekstern støtte.

The aim of NRSN was to organize and secure a broad, diverse, and nationally coordinated neuroscience training program for PhD students that will be internationally competitive. Several surveys have been conducted and NRSN organized a digital meeting with a very large number of the national stakeholders attending, from individual scientists at all career levels, to PIs, group leaders, and department heads, leading to one conclusion: NRSN not only contributed substantially to the important responsibility of our national universities to educate PhD students, but has moreover generated a unanimous recognition of the relevance of a strong Norwegian community in neuroscience. NRSN facilitated the building of new interactions between groups at different universities, often resulting from interactions between individual students employed in different groups who met during courses and even more so during the annual PhD conference. NRSN thus achieved its formulated aim.

The Norwegian Research School in Neuroscience (NRSN) is founded on the shared conviction of the researchers in the main neuroscience centers in Norway that the education of the coming generation of neuroscientists requires a broad multidisciplinary traini ng program. None of the centers has the complete expertise to provide such training, but the complementarity of the excellent research expertise present in the centers provide all that is required to provide our students with such a challenging and comple te education. NRSN aims to organize, facilitate, coordinate, develop, and secure a broad, diverse, and nationally coordinated neuroscience training program for PhD students in Norway. The program will be embedded in the international networks of the partn ers and will be registered as part of international educational programs in Neuroscience. Courses, currently existing at the partners? institutions and new courses will take up to 2 weeks from start to finish, allowing all students to participate. NSRN wi ll organize an annual national meeting for PhD students to stimulate cross-disciplinary exchange. An annual summerschool will be organized with a focus on one specific theme, bringing in internationally esteemed professionals as lectures/demonstrators. NR SN will also facilitate training in communication skills through writing and presentation courses, based on the principle of tutored peer-counseling.

Budsjettformål:

FORSKSKOLE-Forskerskoler

Finansieringskilder