Tilbake til søkeresultatene

ISPSAM-ISP - Samfunnsvitenskap

The Hot Lava Edge of Cultural Flows: Global Social Inequality and the Anthropology of Uncertainty, Contingency and Future Orientation

Tildelt: kr 2,0 mill.

"The Hot Lava Edge of Cultural Flows: Global Social Inequality and the Anthropology of Uncertainty, Contingency and Future Orientation" ble koordinert av Institutt for sosialantropologi, NTNU, med active deltakere fra CMI, Universitetet i Tromsø, Universitetet I Oslo, og University of Wisconsin-Madison. Prosjektet startet i januar 2013 og sluttet i desember 2017. Prosjektet ble ledet av Liv Haram (prosjektleder til august 2016), Anne Kathrine Larsen og Harald Aspen (prosjektleder siden September 2016). Prosjektet ble til som et resultat av vår kollektive spekulasjon over hvilken fellesnevner vi kunne finne i våre ulike etnografiske materialer. Vårt utgangspunkt var noe vi anså som en utfordring, på grunn av vår disiplins særtrekk: det mikrososiologiske preget ved vår lokalsamfunnstilnærming, og et påtrengende ønske om analytisk å kunne koble livene til våre informanter til de globale politiske, økonomiske og kulturelle kreftene som omslutter alle oss som lever i verden i dag. En annen utfordring knyttet til vår disiplins metodologi er våre studiers temporære begrensninger ? et etnografisk feltarbeid dekker vanligvis ikke bare et begrenset område men har også et synkront omfang. Som et resultat av dette søkte etter tilfeller i empiriske studier som kunne belyse påvirkningen av globale krefter på lokalsamfunn, slik de utfoldet seg i folks dagligliv. Vi tenkte på de globale kreftene som lavastrømmer ? noen ganger hurtige og uforutsigbare, noen ganger sakte og kjølige og med en forutsigbar retning, men alltid uunngåelige og transformative. Grunnlaget for prosjektet har vært deltakernes ulike etnografiske data som på en eller annen måte har adressert kjernetemaet global sosial usikkerhet, som beskrevet over. Den koordinerende institusjonen (NTNU) har vært ansvarlig for årlige workshops, forskningsstøtte og administrasjon. I den første delen av prosjektperioeden var Institutt for sosialantropologi ved NTNU også vertskap for tre professor II fra USA og Canada (Michael Hertzfeld, Rosemary Coombe and Sharon Hutchinson) som alle var aktivt engasjert i utviklingen av prosjektet, og de deltok også i de første seminarene. Hutchinson var dessuten formelt inkludert som medlem av prosjektgruppen. De fleste prosjektmedlemmene deltok i de årlige seminarene (Trondheim, april 2013; Røros, oktober 2014; Trondheim, april 2016). Seminarene fokuserte generelt på utviklingen av deltakernes publikasjoner i en felles ramme som adresserte det overordnede temaet, først ved å fokusere på individuelle manuskripter (bidrag til Norsk Antropologisk Forenings årskonferanser og til en rekke internasjonale konferanser og publikasjoner), senere ved å fokusere på et av hovedresultatene ? antologien Edges of global transformation: Ethnographies of uncertainty, redigert av Håkon Fyhn, Harald Aspen og Anne Kathrine Larsen. Boka har åtte kapitler forfattet av tolv forskere, i tillegg til en epilog av professor Nigel Rapport (University of St Andrews). Prof.em. Bawa Yamba (Diakonhjemmet Høgskole) deltok i det siste seminaret og var instrumentell i å etablere formen for antologien. I tillegg til publisering av akademiske tekster, har prosjektet hatt et spesielt øye for etnografisk film og visuell antropologi, ettersom forskere ved Visuelle kulturstudier, UiT/Norges arktiske universitet har vært sentrale prosjektmedlemmer. Trond Waages film (2015, 60 min), ?LES MAIRUUWAS? (The Masters of Water), handler om unge mannlige migranter til Kamerun og deres drømmer om å lykkes i byen. Den endelige redigeringen av filmen har vært en del av prosjektet, og den har spuilt en viktig rolle som en formidlingskanal. Siden 2015 har den vært vist på filmfestivaler, konferanser og seminarer i Europa, Afrika og Asia, og den har også vært vist på NRK2. I mai 2017 ble det arrangert en internasjonal workshop i Tromsø som en del av dette prosjektet (?Visual Anthropology, Ethnographic Film and Anthropological Knowledge?. Sett under ett, for å parafrasere Nigel Rapport?s epilog til Edges of global transformation, det som er karakteristisk ved bidragene til dette prosjektet er at det har synliggjort de ulike skalaene som må håndteres i enhver beskrivelse og analyse. Prosjektet har vist at den globale gjennomtrengningen av neo-liberale praksiser og politikk nødvendiggjør en forståelse av sammenhengene mellom individuelle liv og familiære, lokalsamfunns-, regionale og internasjonale kontekster. Prosjektet har også oppnådd å føre sammen en rekke norske og internasjonale forskere, alle med velutviklede og dype etnografier, til en felles bestrebelse, på tvers av institusjonelle grenser, for å adressere spørsmålene om hvordan globale krefter kan sammenliknes med lavastrømmer - ??inevitable and transformative? (introduksjonen til Edges of global transformation).

The «hot lava edge of cultural flows» alludes to the forceful transformative power of hegemonic and powerful streams that flow over the world - often destructive, but also sources of creativity and novelty, when the directions and nature of the flows are altered by active resistance and contrariety, or by opportunities that open up for entrepreneurship. The project explores the edges of these flows; what new forms of social and individual realities are formed where global forces meet with local agency. Th ese meetings may spur creativity and improvisation, but also apathy and inability. By studying the «hot lava edges» we ask how social inequality at a global scale is created, recreated and solidified, or, alternatively, how it may take new and surprising turns, resulting in altered forms of inequalities. We claim that the lava flow represents uncertainty and contingency, and as such, it affects how the future can be acted upon, if at all. A major question is if the present has changed to such an extent th at the past gives no directions, can then the future guide planned action? The project is composed of a number of ethnographic studies from different local communities and societies around the world, which form the case studies of how the «hot lava edge» affects i.a. identity, health, economy and citizenship. They also form a common basis for testing out some analytical tools and concepts to explore if they can enable us to critically theorize new understandings of social inequality. Our aim is to arrive at a higher level of generalization in our statements about local processes of power and inequality and to infer from the local to the global. The project is headed by NTNU and the participants are from NTNU, CMI, UiT and UiO. The project builds on existi ng ethnographic material, and the main activity will be annual workshops, resulting in two anthologies, in addition to an ethnographic film and a review article.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Budsjettformål:

ISPSAM-ISP - Samfunnsvitenskap

Finansieringskilder