Tilbake til søkeresultatene

BIONÆR-Bionæringsprogram

SAFEFOODERA Common pot: eTrace - electronic Traceability using EPCIS

Tildelt: kr 1,1 mill.

Budsjettformål:

BIONÆR-Bionæringsprogram