Tilbake til søkeresultatene

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

The 6th International Conference on Marine Bioprospecting - BIOPROSP_13. To be held in Tromsø, Norway 20-22 februar 2013

Tildelt: kr 0,15 mill.

BIOPROSP_13 er den 6. internasjonale konferansen om marin bioprospektering som arrangeres annen hvert år av MABIT-programmet i samarbeid med lokale og nasjonale nærings- og forskningsaktører. BIOPROSP har som mål å tilby et spennende faglig program som g ir deltakerne mulighet til å bli oppdatert om de siste fremskritt innen forskning og kommersialisering relatert til marin bioprospektering. Det marine miljø og det arktiske hav har blitt omtalt som det siste forskingsfelt for oppdagelse av nye unike medis iner og biologisk aktive virkestoffer som kan anvendes innenfor et stort spekter av produkter slik som ingredienser, kosttilskudd, industrielle enzymer, energi og farmasøytisk industri. Bioteknologisk kompetanse og metode brukt gjennom hele verdikjeden er helt sentralt for å stimulere denne utviklingen. BIOPROSP_13 skal bidra med interessante foredrag fra inviterte foredragsholdere og via korte foredrag fra deltakerne der utfordringer og muligheter for industrielle applikasjoner for marine bioaktive forbi ndelser skal illustreres. BIOPROSP bør sees som et strategisk element i den nasjonale strategien for satsing på marin bioprospektering. BIOPROSP er i ferd med å utvikle seg til et internasjonalt møtested der aktører fra industri, forskning og beslutning stakere møtes. Programkomiteen arbeider aktivt for å legge til rette for nettverksbygging. Vi erfarer også at deltakerne planlegger andre møter i forbindelse med konferansen. Per dato er det 10 bekreftede foredragsholdere fra USA, Russland, Tyskland, UK, Danmark og Island. Det vil også bli arrangert pre konferanse workshop om spesifikke tema. I samarbeid med UiT ønsker vi å tilby et poenggivende dr.gradskurs innen marin bioprospektering til nasjonale og internasjonale dr. gradsstudenter BIOPROSP_13 har mål om 250 deltaker (max 300) og vi jobber aktivt for å få økt internasjonal deltakelse fra 25 til 35 %. Registrering åpner august 2012.

Budsjettformål:

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Temaer og emner

NordområdeneKlima, miljø og biologiske ressurserLTP2 Petroleum og mineralerGlobale utfordringerEnergiUndergrunnsforståelsePortefølje Klima- og polarforskningPortefølje Muliggjørende teknologierMarinHavbrukEnergiReduksjon av klimagasser, energieffektivisering og miljøNordområdeneArktisPortefølje HavPolitikk- og forvaltningsområderMarinLTP2 Marine bioressurser og havforvaltningPortefølje Energi, transport og lavutslippPolitikk- og forvaltningsområderUtenrikspolitikkLTP2 Klima, polar og miljøPortefølje Industri og tjenestenæringerPolitikk- og forvaltningsområderHelse og omsorgLTP2 Miljøvennlig energi og lavutslippsløsningerLTP2 Muliggjørende og industrielle teknologierLTP2 Fagmiljøer og talenterGlobale utfordringerGlobale miljøutfordringerPolitikk- og forvaltningsområderNæring og handelBransjer og næringerNordområdeneKunnskapsbasert næringsutviklingNordområdeneSamfunnsutvikling i nordområdeneLTP2 Utvikle fagmiljøer av fremragende kvalitetLTP2 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevneLTP2 Nano-, bioteknologi og teknologikonvergensPortefølje LivsvitenskapHelseInnovasjon i offentlig sektor (utgår 2014)InternasjonaliseringMobilitetMiljø og naturmangfoldPolarArktisUtviklingsarbeidLTP2 Helse, forebygging og behandlingLTP2 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetBransjer og næringerHelsenæringenPolitikk- og forvaltningsområderOlje og gass - Politikk og forvaltningMiljø og naturmangfoldGlobale miljøutfordringerNordområdeneEnergiFornybar energi, bioMiljø og naturmangfoldKlimaKlimaKlimaeffekter og klimatilpasningerLTP2 Rettede internasjonaliseringstiltakPortefølje PetroleumAnvendt forskningHelseBasal biomedisinsk forskningInternasjonaliseringInternasjonalt prosjektsamarbeidMatPolitikk- og forvaltningsområderMiljø, klima og naturforvaltningNordområdeneGeopolitikk, internasjonal sikkerhet og folkerettMiljø og naturmangfoldØkosystemer, mangfold, friluftsliv (utgår 2014)LTP2 Fornyelse i offentlig sektorPortefølje Landbasert mat, miljø og bioressurserInternasjonaliseringKlimaMatMat - Blå sektorMatMat - BlågrønnNordområdeneUnike forskningsmuligheterLTP2 Klima, miljø og miljøvennlig energiEnergiInnovasjon i offentlig sektor (utgår 2014)Innovasjoner i virksomheter innenfor offentlig forvaltning og tjenesteyting (utgår 2014)NordområdeneEnergi, petroleum og mineralressurserPolarSvalbardMatMat - Grønn sektorBransjer og næringerNæringsmiddelindustriNordområdeneSvalbardInternasjonaliseringInternasjonalt vertskapPolarEtiske, juridiske og samfunnsmessige aspekterDelportefølje Klima og miljøBioteknologiPolitikk- og forvaltningsområderFiskeri og kystGrunnforskningMarinØkosystem (utgår 2014)LTP2 HavPortefølje Helse