Tilbake til søkeresultatene

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Trygdeforskningsseminaret 2012

Tildelt: kr 93 968

Trygdeforskningsseminaret 2012 er en nasjonale konferanse som samler forskere og brukere av forskning om trygd og velferdspolitikk, og er således en viktig arena for formidling og nettverksbygging i det velferdspolitiske feltet. Dette er et årlig arrangem ent som i 2012 arrangeres for 37. gang og hvor gjennomføringsansvaret går på rundgang mellom ulike trygdeforskningsmiljøer. Programmet består av en kombinasjon av plenumssesjoner med inviterte foredragsholdere og parallellsesjoner som er satt sammen med u tgangspunkt i en åpen invitasjon til innsending av pågående forskning (call for papers). Gjennom innlegg fra internasjonale og nasjonale forskere (og noen politikere) vil plenumssesjonene blant annet ta opp temaer som aktiveringspolitikk, portvaktenes bet ydning og trygdepolitske skillelinjer.

Budsjettformål:

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon