Tilbake til søkeresultatene

PSYKISK-Psykisk helse

The XXVII World congress of the International Association for Suicide Prevention

Tildelt: kr 0,20 mill.

Selvmord er ett av verdens største folkehelseproblem; Verdens helseorganisasjon (WHO) anslår at hvert år tar mer enn en million mennesker i verden sitt eget liv, dvs. ett dødsfall hvert 40. sekund. Selvmord er med andre ord en vanligere dødsårsak enn tra fikkulykker og langt flere dør ved selvmord enn som følge av krigshandlinger. Selvmord berører enkeltindivider, familier, skoler, arbeidsplasser og lokalsamfunn på en rekke dyptgripende måter, og det har blitt estimert at for hver person som tar sitt eget liv vil minst 6 andre personer oppleve seg som etterlatte. Hvert annet år arrangeres Den Internasjonale Foreningen for Selvmordsforebygging sin verdenskongress i tilknytting til et av de ledende nasjonale fagmiljøene innen selvmordsforskning og -foreby gging, og med offisiell støtte fra Verdens Helseorganisasjon. Konkurransen om å holde kongressen er hard, men i 2009 ble ansvaret for å holde verdenskongressen i 2013 gitt til Norges nasjonale kompetansesenter i selvmordsforskning NSSF ved Universitetet i Oslo. Til verdenskongressene blir det invitert internasjonal ekspertise innen fag som psykiatri, psykologi, folkehelse, samfunnsvitenskap, kulturfag og filosofi og det faglige programmet er svært rikholdig. Til Oslokongressen ventes om lag 1000 deltake re fra inn og utland. NSSF har i lengre tid arbeidet med forberedelsene til kongressen som vil finne sted i dagene 24.-28. september 2013 på Radisson Blu Plaza Hotel i Oslo. Kongressens faglige program utformet av en bredt sammensatt internasjonal Scienti fic Committee ledet av professor dr med Lars Mehlum. Arrangørene vil legge til rette for faglige presentasjoner, symposier, workshops og rundebordskonferanser der selvmordsforebygging på alle fem kontinenter blir belyst.

Budsjettformål:

PSYKISK-Psykisk helse