Tilbake til søkeresultatene

BIONÆR-Bionæringsprogram

Konferanse: Nordisk workshop om rester av veterinærmedisin og pesticider i husdyrgjødsel

Tildelt: kr 33 999

Et utredningsarbeid om uønskete stoffer i husdyrgjødsel utført av Bioforsk Økologisk har konkludert med at det trengs mer kunnskap om emnet. Bioforsk Økologisk vil arrangere en nordisk workshop 23.-24.10.2012 hvor forskere og personer fra forvaltningen i de ulike landene presenterer kunnskapsstatus på området og diskuterer aktuelle forskningstema. Et mål for samlingen vil være en intensjonsavtale om forpliktende samarbeid som skal resultere i en felles prosjektsøknad med internasjonal deltagelse. Aktuelle stoffgrupper er rester av veterinærmedisin og pesticider. Sentrale spørsmål er opptak av slike stoffer i planter og hvilken effekt de har på mennesker og dyr som spiser slike planteprodukter. I etterkant vil kunnskap framkommet under samlingen presentere s for Regelverksutvalget for økologisk produksjon, i fagartikler i tidsskrift og på nett. Bioforsk-rapporten fra utredningsarbeidet vil bli oppdatert.

Budsjettformål:

BIONÆR-Bionæringsprogram