Tilbake til søkeresultatene

MAT-SLF-Matprogr.:Prosj.fullfin.av SLF

Identification of the healthiest beef meat

Tildelt: kr 0,77 mill.

Prosjektets endelig mål er å identifisere om det er sunnere måter å produsere kjøtt på enn det som dagens norske foringsrutiner gir. Et viktig aspekt er å undersøke ulike storfekjøtt med hensyn på sunnhet ved å bruke APCmin musen som endepunkts-modell for tarmkreft. APC er en forkortelse for Adenomatous polyposis coli, ett protein som i mennesket koder for APC genet. Mutasjoner i APC genet øker risikoen for kolon kreft. Et annet viktig mål for prosjektet er å etablere en plattform i Norge som fokuserer på å inneha oppdatert kunnskap om kjøtt og helse. Prosjektet har kartlagt gjennomsnitts sammensetning og variasjon i ulike næringskomponenter tilstede i storfekjøtt. Disse verdiene danner har dannet et grunnlag for et fôringsforsøk hvor målet har vært å stabilisere noen samt øke andre ernæringskomponenter som antaes å kunne gi et sunnere storfekjøtt. Det er prosjektets mål å dokumentere grad av sunnhet til ulike kjøtt ved å bruke prosjektets musemodell. Musemodellen er beskrevet i International Journal of Cancer (doi: 10.1002/ijc.29928) som en lovende modell for tarmkreft studier. In vitro forsøk har påvist at det er laksefilet som produserer mest peroksider, dvs. forbindelser som mekanistisk er knyttes til tarmkreft, under betingelser som ligner forhold i tarmen. Musemodellen har derfor blitt benyttet til å rangere ulike råstoff (laks, gris, fjørfe og storfe) med tanke på deres tarmkreft induserende potensiale. Fjørfekjøtt og storfekjøtt ble modifisert ved tilsetninger. Arbeidet er publisert og viser at musemodellen ikke kan differensiere mellom typisk landbasert kjøtt samt at disse kjøtt slagene ikke fremmer tarmkreft i dyremodeller sammenlignet mot kontrolldietten. Prosjektet har til slutt gjennomført en intervensjon hvor unge kvinner inntar et høyt inntak (300 g kjøttdeig/ dag) av storfekjøtt i kort tid. Resultatene bearbeides for publisering.

The project focuses on providing a scientific background for being able to produce the best nutritional quality possible from meat of Norwegian cattles. This will be done by identifying the present variation in beef meat in the Norwegian market with respe ct to fatty acid composition, minerals and vitamins plus important pro- and antioxidants. A fraction of the most contrasted meats will be tested in a model animal (APCmin mouse) less protected against colon cancer combined with suitable control diets. End point, i.e. diagnosed colon cancer, will be aimed at when feeding the selected meats. The results from the animal studies, in combination with global knowledge in feeding of cattle, will be used to select improved feeds for cattle. These improved feeds w ill be tested and the outcome validated in the mice cancer model plus an in vitro digestion/fermentation model. A human intervention study is also planned using contrasted meats. The project will focus on the peroxidation/ nitrosation hypothesis. Challeng ing parts of the project is to obtain sufficiently contrasted meat that gives significant differences in the test systems available. The most applied outcome of the project will be revised advices on feeding or possibly revised advices on slaughtering tim e plus meat product profile. The project has also a strong focus on building competence in Norway in the area of meat and health. Thus a significant part of the project budget will be used to arrange an international workshop on meat and health issues and to use the input of international scientists and ongoing projects outside Norway to build a long term national knowledge platform that can support cattle farmers, meat producing industries as well as health authorities with updated knowledge concerning m eat and health issues.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

MAT-SLF-Matprogr.:Prosj.fullfin.av SLF

Finansieringskilder