Tilbake til søkeresultatene

EUROSTARS-EUROSTARS

E! 7360 Migration Free Long-Term Storage and Archival Medium

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektnummer:

225248

Prosjektperiode:

2012 - 2015

Midlene er mottatt fra:

Organisasjon:

Geografi:

Milos Prosjektet har utviklet en helt ny langsiktig lagring og preserverings medium som eliminerer behovet for kostbare og repeterende migrasjon av data. Prosjektet har gjennomført en rekke forsknings- og utviklingsakviteter og resultatete er en ny europeisk-baserte løsning og arbeidsflyt som vil være en sterk og konkurransedyktig alternativ til amerikanske og asiatiske harddisk og tape teknologier som i dag brukes for langtidspreservering. De viktigste målene for prosjektet har vært: - Utvikle en ny lagring og preserverings medium "piqlFilm" basert på nanostørrelse lysfølsomme materialer for migrasjon-fri langtidslagring. Denne nye lagringsmedium, sammen med andre aspekter av lagringsløsningen, vil ha kapasitet til å lagre data trygt i opptil 500 år, og vil være basert på åpne standarder - Preservering av data med høyest mulig hastighet på data skriving og lesing på det nye mediet - Lage en kostnadseffektiv og praktisk emballasjeløsning for mediet med samme levetid egenskaper som medium og med effektiv logistikk ved langtidslagring. Prosjektet har klart å utvikle en forbedret lagringskapasitet, økt levetid med logistisk fleksibilitet og høyere skrive- og lesehastigheter med piqlFilm. I tillegg har prosjektet også oppnådd: - Etablere en pålitelig og kostnadseffektiv produksjon metoder for medium og emballasje - Utvikle en fotokjemisk behandling og tilhørende utstyr for det nye mediet - Vurdert og dokumentert lang levetid og pålitelighet av det nye mediet og emballasjen - Etablert et fullskala integrert prosess og arbeidsflyt i samarbeid med dyktige og krevende brukere av langsiktige preservering som har under hele prosessen har vurderet det nye mediet ut fra et brukerperspektiv. Målene i prosjektet har krevd samarbeid med et bredt spekter av forskningsinstitutter, materialteknologi selskaper, teknologiutviklere og produsenter. De har vært støttet av offentlige og kommersielle institusjoner og organisasjoner som også har støttet denne pan-europeiske prosjektet. Resultatene av prosjektet er nå klare for å bli introdusert til markedet og vil være n viktig del av Piql Preservation Services.

Summary The MiLoS Project will develop and establish a Migration Free Long-Term Storage and Archival Medium and Process Chain with longevity up to 500 years. The overall innovative aspect of the MiLoS Project is to use a holistic integrated approach to lo ng-term archiving of data, a total closed loop Process Chain perspective; * Photosensitive Material development * Medium development and qualification * Manufacturing of Medium * Medium Packaging development and qualification * Manufacturing of Medium Packaging * Writing of data onto Medium * Medium photochemical processing * Longevity verification of Medium * Reading back data from Medium All at an extremely attractive cost! Critical R&D challanges Medium and Material: The development of the novel nano-sized Single Layer and Multi Layer silver halide based photosensitive Materials as such is challenging. Writing and Reading: Encode digital data in a way that the retrieval is possible with only very basic assumptions on the read-out device. Longevi ty Properties: All organic materials are subjects to chemical deterioration. Also the new MiLoS Medium and Packaging may be affected by temperature, humidity and pollutants. Longevity Qualification: The length of this project (30 months) is too short to finalize the necessary accelerated aging of storage medium for reliable prediction of lifetime up to 500 years Project Execution: In an international cooperation project it can be a challenge to get the project up to speed and to accomplish the projects o bjectives within the planned timeframe. To handle this risk, the presumably most competent resources in Europe, the participants in the MiLoS Project, are combined to solve the potential issues. Potential The market for the MiLoS Medium is in general the global market for storage of digital data, and in particular the market for long-term storage or archiving of these data. Almost every business, government, cultural org./homeusers are facing the demand for storing

Budsjettformål:

EUROSTARS-EUROSTARS